Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Konstrukce uspořádání axiálních kroužků

Axiální kroužky jsou vhodné i v případě, že axiální zatížení je malé a materiál nebo jeho povrchová úprava není pro přenos axiálního tlaku vhodná. Pro hřídele vyžadující radiální i axiální zajištění lze v závislosti na velikosti axiálního zatížení použít kombinaci pouzdra (Konstrukce uspořádání pouzder) a axiálního kroužku (obr. 1). Axiální kroužek je obvykle uložen v zápichu tělesa (obr. 1) a zajištěn proti otáčení kolíkem nebo stavěcím šroubem. Hlavy kolíků nebo šroubů musí být zapuštěny alespoň 0,3 mm pod kluzný povrch a axiální kluzný kroužek musí být opřen celou svou plochou. Styková plocha by rovněž měla zcela překrývat kluznou plochu kompozitového axiálního kroužku. Pokud těleso z určitých důvodů nemůže být vybaveno zápichem, axiální kroužek lze k tělesu upevnit dvěma čepy nebo šrouby (obr. 2), případně lepením. Odpovídající rozměry pro tento způsob zajištění jsou uvedeny v tabulkové části.
SKF logo