Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Rozměrové normyHlavní rozměry:
ISO 12240-2:1998

Tolerance
ISO 12240-2:1998 (tabulka 1)

Materiály

Vnitřní a vnější kroužek: prokalená a broušená ložisková ocel
Kluzný povrch vnitřního kroužku: tvrdě pochromovaný a potažený plastickým mazivem na bázi minerálního oleje zahuštěného lithným mýdlem

Kluzná vrstva z polymeru zesíleného skelnými vlákny s obsahem PTFE je na vnější kroužek nanesena vstřikováním (obr. 1)

Přípustný rozsah provozních teplot

-40 až +75 °C (-40 to +165 °F)krátkodobě až do +110 °C (+230 °F);
snížená základní únosnost při teplotách nad +50 °C (+120 °F); 

Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.Radiální vnitřní vůle, předpětí

Vnitřní vůle jednotlivých kloubových ložisek s kosoúhlým stykem je dosažena až po montáži, a závisí na nastavení proti druhému ložisku, které poskytuje axiální polohu v opačném směru. Kloubová ložiska s kosoúhlým stykem jsou obecně montována ve dvojicích v uspořádání zády k sobě (do „O“) (obr. 2) nebo čely k sobě (do „X“) (obr. 3). Ložiska jsou nastavena navzájem proti sobě axiálním posunutím jednoho kroužku ložiska tak, až je dosaženo měrného zatížení ložiska 10 N/mm2. Předpětí zabraňuje vzniku některých deformací, které se obvykle objevují při působení zatížení a po krátké době záběhu. Při prvním nastavování nového uložení ložisek je měrného zatížení ložiska 10 N/mm2 dosaženo, když třecí moment a axiální předpětí odpovídají rozsahům uvedeným v tabulce 2.
SKF logo