Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Různá provedení a varianty kloubových hlavic jsou popsány v následujících částech:
Kloubové hlavice vyžadující údržbu

SKF vyrábí kloubové hlavice vyžadující údržbu s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel nebo ocel/bronz.

Kloubové hlavice ocel/ocel se skládají z tělesa kloubové hlavice a radiálního kloubového ložiska s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel, jehož vnější kroužek je zajištěn v tělese. Tyto kloubové hlavice jsou k dispozici v následujících provedeních:

Kloubové hlavice ocel/bronz jsou k dispozici s vnitřním (obr. 6) nebo vnějším (obr. 7) závitem. Skládají se z tělesa kloubové hlavice a kloubového ložiska s kombinací kluzných povrchů ocel/bronz (tabulka 4). Vnitřní kroužek těchto ložisek je ocelový a vnější kroužek bronzový. Ložisko je zajištěno v provozní poloze rozlisováním tělesa na obou stranách vnějšího kroužku. Tyto kloubové hlavice jsou k dispozici s vnějším nebo vnitřním závitem.


Možnosti domazávání
Kloubové hlavice SKF vyžadující údržbu jsou vybaveny maznicí nebo mazacím otvorem v tělese hlavice. Mohou být rovněž domazávány čepem. Výjimku tvoří kloubové hlavice řady SA .. E a SI .. E a několik menších kloubových hlavic, jak je uvedeno v tabulkové části. Typ a provedení mazacích prvků v tělesech kloubových hlavic jsou uvedeny v tabulce 5.

Kloubové hlavice ocel/ocel SKF Explorer

Kloubové hlavice ocel/ocel SKF Explorer (tabulka 1) řady SI(A) (obr. 1) a SA(A) (obr. 2) mohou být vybaveny kluznými ložisky ocel/ocel SKF Explorer řady GE, která umožňují provoz prakticky bez domazávání (Provedení a vlastnosti ložisek – kluzná ložiska ocel/ocel SKF Explorer). Jejich kluzné povrchy jsou ošetřeny s ohledem na zvýšenou odolnost proti opotřebení a korozi.

Tělesa kloubových hlavic jsou z výrobních důvodů opatřena mazacími otvory, které jsou zaslepeny, aby se zabránilo znečištění a domazávání.

Bezúdržbové kloubové hlavice

Bezúdržbové kloubové hlavice SKF jsou vyráběny se třemi různými kombinacemi kluzných povrchů v různých řadách (tabulka 1):

Kloubové hlavice s kombinací kluzných povrchů ocel/slinutý bronz s PTFE (obr. 1 a obr. 2) nebo ocel/tkanina PTFE (obr. 3 a obr. 4) jsou vybaveny ložisky ze standardního sortimentu. Vnější kroužek ložiska je v tělese zalisován.

Kloubové hlavice s kombinací kluzných povrchů ocel/PTFE FRP (obr. 5 a obr. 6) se skládají z tělesa kloubové hlavice a vnitřního kroužku kloubového ložiska. Mezi tělesem a vnitřním kroužkem se nachází kluzná vrstva z polymeru zesíleného skelnými vlákny s obsahem PTFE, která je vlisována do tělesa.

SKF logo