Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální zajištění ložisek

Axiálně vodicí ložiska

Samotné uložení s přesahem nedostačuje k axiálnímu zajištění ložiskového kroužku. Pro zajištění kroužku na místě je obvykle třeba použít vhodné zajišťovací zařízení.

Oba kroužky axiálně vodicího ložiska by měly být axiálně zajištěny na obou stranách. Kroužky ložiska jsou obvykle uloženy s přesahem a na jedné straně zpravidla opřeny o osazení hřídele nebo tělesa. Vnitřní kroužky je třeba na protější straně axiálně zajistit pomocí jedné z následujících možností:

  • desky přišroubované ke konci hřídele (obr. 1)
  • rozpěrný kroužek mezi kroužkem ložiska a sousedním dílem stroje (obr. 2)
  • pojistný kroužek

Vnější kroužky jsou zpravidla zajištěny víkem ložiskového tělesa (obr. 1 a obr. 2).

Axiálně volná ložiska

U axiálně volných ložisek je axiálně zajištěn vnější kroužek (obvykle uložený s přesahem), zatímco vnitřní kroužek se může axiálně volně pohybovat po hřídeli (obr. 3).
U ložisek řady GEP (obr. 4) s radiálně děleným vnějším kroužkem vznikají při čistě radiálním zatížení síly vyvolávající roztahování, jejichž axiální složky působí na víko tělesa. Axiální zatížení působící na víko může dosahovat až 30 % radiálního zatížení. Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu při dimenzování koncového víka a při volbě velikosti a počtu upevňovacích šroubů.
Jestliže je osazení na hřídeli nebo v tělese nežádoucí z výrobního nebo montážního hlediska, lze použít rozpěrné kroužky vložené mezi kroužek ložiska a sousední díl stroje (obr. 5). Axiální zajištění nerozebíratelného ložiska pomocí pojistných kroužků šetří místo, urychluje montáž a demontáž a zjednodušuje obrábění úložných ploch. Pokud mají být přenášeny větší axiální síly, je třeba mezi kroužek ložiska a pojistný kroužek umístit opěrný kroužek (obr. 6), aby pojistný kroužek nebyl vystaven nadměrným ohybovým momentům.
Pro zajištění ložiska lze použít pojistné kroužky s konstantní radiální šířkou podle normy DIN 471:1981 nebo DIN 472:1981.

Připojovací rozměry

Připojovací rozměry by měly být takové, že:

  • Pro kroužek ložiska je k dispozici dostatečně velká opěrná plocha.
  • Pohyblivé části uložení ložiska se nedotýkají nehybných dílů.
  • Poloměr zaoblení by měl být menší než sražení hran ložiska.
Příslušné připojovací rozměry (obr. 7) pro jednotlivá ložiska jsou uvedeny v tabulkové části. Přechod mezi úložnou plochou a čelní plochou osazení na hřídeli nebo v tělese může mít podobu jednoduchého zaoblení (obr. 8) nebo zápichu (obr. 9). Rozměry ramax a rbmax jsou uvedeny v tabulkové části.
Rozměry zápichů jsou uvedeny v tabulce 1.
Čím větší je poloměr zaoblení přechodu na osazení hřídele (u přechodu bez zápichu), tím příznivější je rozložení napětí v místě přechodu.
SKF logo