Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Těsnění

Většina uložení ložisek musí být utěsněna, aby se zabránilo znečišťujícím látkám, jako jsou např. nečistoty a vlhkost, vnikat do ložiska. Účinnost těsnění má rozhodující vliv na provozní trvanlivost ložiska. Možnosti naklápění kloubových ložisek kladou na těsnění zvýšené požadavky oproti většině jiných typů ložisek, která se pohybují pouze v jedné rovině.

Při volbě vhodných těsnění je třeba zvážit více hledisek, jako například následující:

  • přípustný úhel naklopení
  • dostupný prostor
  • okolní podmínky
  • účinnost těsnění
  • typ maziva a četnost domazávání
  • odůvodnitelnost nákladů

V závislosti na aplikaci může jedno nebo vice z výše uvedených hledisek převažovat nad ostatními. Není proto možné stanovit obecná pravidla pro provedení těsnění.

Většina radiálních kloubových ložisek SKF je k dispozici s integrovanými těsněními. Standardní ložiska s těsněním mohou prodloužit provozní trvanlivost ložisek a ušetřit místo při současném snížení zásob a montážních nákladů. Vlastnosti provedení a údaje o vhodnosti těsnění RS a těsnění LS pro náročné provozní podmínky jsou uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 2 podává přehled možností vnějších těsnění, vlastností jejich provedení a jejich vhodnosti pro požadavky různých aplikací. SKF dodává většinu vnějších těsnění uvedených v tabulce 2.
Další informace SKF o těsněních uvedených v tabulce 2, viz www.skf.com/seals.
SKF rovněž dodává těsnicí pásky z plsti (pásky FS) a z křemičitanu hliníku a boru (pásky FSB) pro vysoké teploty.
SKF logo