Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Ložiska a kloubové hlavice vyžadující údržbu

Ložiska a kloubové hlavice vyžadující údržbu musí být před uvedením do provozu namazány plastickým mazivem. Ve většině aplikací musí být pravidelně domazávány.

Radiální kloubová ložiska SKF s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel jsou vyrobena z ložiskové ocele a jsou zakalena. Vysokopevnostní kluzné povrchy jsou fosfátovány a ošetřeny speciálním záběhovým mazivem. Tato ložiska se používají především v aplikacích, kde se vyskytují:

  • velká statická zatížení
  • velká střídavá zatížení
  • rázová zatížení

Jsou rovněž relativně necitlivé na nečistoty a vysoké teploty.

Za účelem domazávání jsou vnitřní i vnější kroužky všech radiálních kloubových ložisek ocel/ocel opatřeny mazacími otvory a drážkami, s výjimkou několika malých velikostí. Kloubové hlavice SKF s kombinací kluzných povrchů ocel/bronz rovněž vyžadují domazávání. Požadavky jsou však méně přísné než u kloubových hlavic ocel/ocel, protože vlastnosti bronzu při nouzovém chodu nasucho jsou příznivější než u oceli.

Vícedrážkový systém SKF

Standardní radiální kloubová ložiska ocel/ocel, která jsou vystavena malým klopným pohybům při velmi velkých zatíženích konstantního směru, mohou často trpět nedostatečným mazáním. Nedostatečné mazání je častou příčinou předčasných selhání ložisek v aplikacích, kde se vyskytují malé pohyby při velkých zatíženích konstantního směru. Společnost SKF proto vyvinula vícedrážkový systém, který zdokonaluje a maximalizuje účinnost maziva za těchto podmínek. Metrická ložiska jsou tímto vícedrážkovým systémem vybavena na kluzném povrchu vnějšího kroužku (obr. 1) a palcová ložiska na kluzném povrchu vnitřního kroužku (obr. 2). Ložiska s vícedrážkovým systém nesou zadní přídavné označení ESL.

Mazací drážky poskytují následující výhody:

  • zlepšený přívod maziva do zatížené oblasti (obr. 3)
  • větší zásobní prostor pro mazivo v ložisku (obr. 4)
  • možnost domazávání při zatížení
  • prodloužené domazávací intervaly
  • prostor pro zachycení částic otěru a nečistot
  • prodloužená životnost plastického maziva

Hlavní výhoda vícedrážkového systému spočívá ve zlepšené distribuci maziva v oblasti s velkým zatížením, což prodlužuje provozní trvanlivost ložiska a intervaly domazávání.

SKF logo