Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Kloubová ložiska vyžadující údržbu

Radiální kloubová ložiska ocel/ocel musí být domazávána za účelem:

  • snížení tření
  • snížení opotřebení
  • prodloužení životnosti ložiska
  • ochrany před korozí a nečistotami
Kluzné povrchy jsou fosfátovány a ošetřeny záběhovým mazivem. Tato speciální úprava povrchu má příznivý vliv v době záběhu. Ložiska musí být před použitím namazána a následně pravidelně domazávána.
Pro domazávání ložisek jsou nezbytné mazací kanálky v uložení (obr. 1) nebo hřídeli (obr. 2), které umožňují přivádět mazivo přímo do ložiska. Všechna radiální kloubová ložiska SKF ocel/ocel (s výjimkou nejmenších ložisek provedení E a ESA) jsou vybavena obvodovou drážkou a mazacími otvory ve vnitřním i vnějším kroužku, které umožňují přívod maziva na kluzné povrchy ložiska.
Při vhodně navrženém uložení je rovněž možné přivádět plastické mazivo do ložiska ze strany. Aby mohlo plastické mazivo procházet ložiskem, je třeba zabránit jeho výstupu z uložení na straně, odkud je přiváděno, např. pomocí koncového víka, a zajistit možnost jeho výstupu na protější straně, např. pomocí těsnicího V-kroužku, který se může otevřít tlakem zevnitř (obr. 3).
Obecně platí, že pokud to podmínky umožňují, měl by být volný prostor kolem ložiska vyplněn plastickým mazivem.

Pro mazání kloubových ložisek ocel/ocel SKF doporučuje používat plastické mazivo SKF LGHB 2. Vyznačuje se mimo jiné následujícími vlastnostmi:

  • vynikající funkčnost při vysokých zatíženích
  • velmi dobrá ochrana proti korozi
  • velmi dobrá odolnost proti stárnutí
  • dobrá odolnost proti vodě
  • široký rozsah provozních teplot

Pokud provozní teploty přesahují mezní teploty, je třeba použít speciální plastické mazivo (tabulka 1).

Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo