Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vlastnosti

Kloubová ložiska

Kloubová ložiska jsou standardizované mechanické součásti připravené k okamžité montáži, které umožňují vícesměrové naklápěcí pohyby. Vnitřní kroužek má kulový konvexní vnější průměr, zatímco vnější kroužek má odpovídající konkávní vnitřní průměr (obr. 1). Síly působící na ložisko mohou být statické nebo mohou působit, když ložisko vykonává oscilační nebo opakované naklápěcí a otáčivé pohyby při relativně nízkých otáčkách/rychlostech.

Mezi konstrukční výhody kloubových ložisek patří schopnost:

  • přenášet nesouosost (obr. 2)
  • prakticky odstranit hranová napětí a nadměrné namáhání okolních součástí (obr. 3)
  • přenášet za provozu deformace okolních součástí (obr. 4)
  • přizpůsobit se větším výrobním tolerancím a používání cenově výhodných svařovaných konstrukcí (obr. 5)

Kloubové hlavice

Kloubové hlavice jsou ložiskové jednotky tvořená kloubovým ložiskem osazeným v hlavě ve tvaru oka tělesa hlavice (obr. 6). Používají se zejména na koncích hydraulických nebo pneumatických pístů pro připojení válce se souvisejícími díly přes vnější závit, vnitřní závit nebo navařovací dřík (Provedení a vlastnosti ložisek).
SKF dodává kloubové hlavice standardně vybavené závitovými dříky s pravým závitem. S výjimkou kloubových hlavic se zadním přídavným označením VZ019 jsou všechny kloubové hlavice k dispozici také s levým závitem. Tyto hlavice nesou zadní přídavné označení L.
SKF logo