Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Výpočet základní trvanlivosti

Základní trvanlivost lze vypočítat, pokud se provozní podmínky pohybují v určitém rozsahu měrného zatížení ložiska p a kluzné rychlosti v. Postupy výpočtu se u různých typů ložisek liší. Základní trvanlivost závisí kromě zatížení a kluzné rychlosti také na domazávacím intervalu, směru zatížení, provozní teplotě, úhlu oscilace a kombinaci kluzných povrchů.
SKF logo