Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kombinace kluzných povrchů ocel/PTFE FRP nevyžadující domazávání

Základní trvanlivost lze vypočítat podle vztahu

Gh = b1 b2 b3 [KM / (p v)]

nebo

G = 60 f Gh

kde

Gh=základní trvanlivost, provozní hodiny [h]
G=základní provozní trvanlivost, počet oscilací
b1=součinitel podmínek zatížení (table 1)
b2=teplotní součinitel (diagram 1)
b3=součinitel kluzných povrchů (table 2)
KM=materiálová konstanta (table 2)
p=měrné zatížení ložiska [N/mm2]
v=střední kluzná rychlost [m/s]
f=frekvence oscilací [min–1]

POZNÁMKA:

  1. Základní trvanlivost vypočtená pomocí výše uvedeného vztahu může být zdvojnásobena v případě, že ložiska jsou občas domazávána (Mazání a Domazávání)
  2. Výpočty trvanlivosti zohledňují vliv zatížení a kluzné rychlosti. Při působení velmi malého zatížení nebo při nízkých kluzných rychlostech je výsledkem poměrně dlouhá trvanlivost. Čím delší je provozní trvanlivost, tím důležitější je vliv nečistot, vlhkosti a koroze. Provozní podmínky mohou znemožnit přesné výpočty trvanlivosti.
SKF logo