Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kombinace kluzných povrchů ocel/slinutý bronz s PTFE nevyžadující domazávání

Základní trvanlivost lze vypočítat podle vztahu

Gh = b1 b2 [1 400 / p1,3 v)]

nebo

G = 60 f Gh

kde
Gh=základní trvanlivost, provozní hodiny [h]
G=základní trvanlivost, počet oscilací
b1=součinitel podmínek zatížení (tabulka 1)
b2=teplotní součinitel (diagram 1)
p=měrné zatížení ložiska [N/mm2]
v=střední kluzná rychlost [m/s]
f=frekvence oscilací [min–1]

POZNÁMKA:

Výpočty základní trvanlivosti zohledňují vliv zatížení a kluzné rychlosti. Při působení velmi malého zatížení a/nebo při nízkých kluzných rychlostech je výsledkem poměrně dlouhá trvanlivost. Čím delší je provozní trvanlivost, tím důležitější je vliv nečistot, vlhkosti a koroze. Provozní podmínky mohou znemožnit přesné výpočty trvanlivosti.
SKF logo