Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Proměnné zatížení a kluzná rychlost

Pokud se v průběhu provozu mění zatížení nebo kluzná rychlost, vypočtěte jednotlivé trvanlivosti pro období konstantního zatížení a kluzné rychlosti. Pokud má zatížení a kluzná rychlost průběh uvedený v diagramu 1 (graf a), tak jednotlivou základní trvanlivost lze vypočítat s použitím konstantních hodnot p a v. Pokud zatížení a kluzná rychlost nejsou konstantní jako v diagramu 1 (graf b), tak vypočtěte základní trvanlivost pro jednotlivá období s použitím středních hodnot zatížení a kluzné rychlosti v příslušných obdobích. Poté vypočtěte celkovou základní trvanlivost podle vztahukde
Gh=celková základní trvanlivost, provozní hodiny [h]
tI, tII ...=doba, které se pI a vI, p II a vII atd. týkají [h]
T=celkové trvání jednoho cyklu [h]
(= tI + tII + tIII +... )
GhI, GhII ...=jednotlivé hodnoty provozní trvanlivosti pI a vI, pII a vII atd., provozní hodiny [h]
SKF logo