Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Základní trvanlivost

U kloubových ložisek nejde vytvořit mazací film, který by zcela odděloval kluzné povrchy. Kluzné povrchy se proto vzájemně přímo dotýkají, což vede k určitému nevyhnutelnému opotřebovávání. To zvětšuje vnitřní vůli v ložisku.
U kloubových ložisek a kloubových hlavic se rozlišuje mezi základní trvanlivostí a provozní trvanlivostí. Základní trvanlivost je teoretická směrná hodnota používaná k odhadu provozní trvanlivosti. Provozní trvanlivost závisí na skutečných provozních podmínkách a je to skutečná trvanlivost dosažená ložiskem v provozu.
Základní trvanlivost vychází z velkého počtu laboratorních testů. Ložiska jsou testována po určitou provozní dobu, dokud nedojde ke stanovenému zvětšení vnitřní vůle nebo tření (tabulka 1). Základní trvanlivost vychází z několika působících faktorů a lze ji vyjádřit v provozních hodinách nebo v počtu oscilačních pohybů (obr. 1). V některých případech však nelze vyčíslit všechny faktory, jako například znečištění, korozi a komplexní kinematická zatížení. Základní trvanlivost je proto hodnota, kterou může dosáhnout nebo překročit většina z velkého počtu zjevně stejných ložisek za stejných provozních podmínek. Způsoby výpočtu pro různé kombinace kluzných povrchů a příklady výpočtů naleznete v části Výpočet základní trvanlivosti nebo v SKF Bearing Calculator (Kalkulačka ložisek)1).
Provozní trvanlivost vypočítat nelze, protože určení a vyhodnocení všech působících faktorů je příliš složité. Provozní trvanlivost se proto může v závislosti na podmínkách použití lišit od základní trvanlivosti.
  1. 1)Aplikace SKF Bearing Calculator (Kalkulačka ložisek) a její integrované výpočetní programy umožňují provést výpočty potřebné k volbě kloubového ložiska kliknutím myši. Údaje o výrobku potřebné k výpočtům lze automaticky zadat zvolením kloubového ložiska nebo kloubové hlavice v tabulkové části. Potom je nutné jen vyplnit pole provozních údajů.
SKF logo