Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kloubová ložiska s kosoúhlým stykem

Když má výsledné zatížení (obr. 1) konstantní velikost, tak použijte vztah

P = y Fr

kde
P=ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
Fr=radiální složka zatížení [kN]
y=součinitel zatížení závislý na poměru axiálního a radiálního zatížení Fa/Fr (diagram 1)
SKF logo