Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Zatížení lze přímo zadat do rovnice pro Měrné zatížení ložiska p, pokud je velikost zatížení konstantní a pokud zatížení působící na:
  • radiální kloubová ložiska a kloubová ložiska s kosoúhlým stykem je čistě radiální
  • axiální kloubová ložiska je čistě axiální
  • kloubové hlavice je čistě radiální a působí ve směru osy dříku
Ve všech ostatních případech je nutné vypočítat ekvivalentní dynamické zatížení ložiska P. Pokud velikosti zatížení není konstantní, použijte rovnici uvedenou v části Proměnná zatížení a kluzné rychlosti.
SKF logo