Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Radiální kloubová ložiska

Radiální kloubová ložiska mohou přenášet při současně působícím radiálním zatížením Fr i určitou velikost axiálního zatížení Fa (obr. 1). Když výsledné zatížení je konstantní velikosti, lze ekvivalentní dynamické zatížení ložiska vypočítat podle vztahu

P = y Fr

kde

P=ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]

Fr

=

radiální složka zatížení [kN]
y
=

load factor that depends on the ratio of the axial to the radial load Fa/Fr

  • for spherical plain bearings requiring maintenance and SKF Explorer steel/steel bearings (diagram 1)
  • for maintenance-free radial spherical plain bearings (diagram 2)
SKF logo