Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Axiální kloubová ložiska

Axiální kloubová ložiska mohou kromě axiálního zatížení Fa přenášet také radiální zatížení Fr (obr. 1).. Radiální složka zatížení by však neměla být větší než 50% současně působícího axiálního zatížení. Když má výsledné zatížení konstantní velikost, potom použijte

P = y Fa

kde
P=ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
Fa=axiální složka zatížení [kN]
y=součinitel závisející na poměru radiálního a axiálního zatížení Fr/Fa (diagram 1)
SKF logo