Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální kloubová ložiska

Axiální kloubová ložiska mohou kromě axiálního zatížení Fa přenášet také radiální zatížení Fr (obr. 1).. Radiální složka zatížení by však neměla být větší než 50% současně působícího axiálního zatížení. Když má výsledné zatížení konstantní velikost, potom použijte

P = y Fa

kde
P=ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
Fa=axiální složka zatížení [kN]
y=součinitel závisející na poměru radiálního a axiálního zatížení Fr/Fa (diagram 1)
SKF logo