Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Pokud statické zatížení působí na kloubová ložiska a kloubové hlavice, které jsou v klidu nebo vykonávají pouze velmi nepatrné pohyby při vyrovnávání nesouososti, potom přípustné zatížení není omezeno opotřebením, ale pevností kluzné stykové vrstvy nebo pevností tělesa kloubové hlavice.

Pokud je skutečné zatížení kombinované, je nutno vypočítat ekvivalentní statické zatížení. Pro radiální kloubová ložiska a kloubová ložiska s kosoúhlým stykem je lze vypočítat podle vztahu

P0 = y Fr Pro axiální kloubová ložiska je lze vypočítat podle vztahu

P0 = y Fa

kde

P0=ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
Fr=radiální složka zatížení [kN]
Fa=axiální složka zatížení [kN]
y=součinitel zatížení závisející na poměru axiálního a radiálního zatížení Fr/Fa
  • pro kloubová ložiska vyžadující domazávání a pro ložiska ocel/ocel SKF Explorer (diagram 1)
  • pro radiální kloubová ložiska nevyžadující domazávání (diagram 2)
  • pro kloubová ložiska s kosoúhlým stykem (diagram 3)
a součinitel zatížení závisející na poměru radiálního a axiálního zatížení Fa/Fr
  • pro axiální kloubová ložiska (diagram 4)
SKF logo