Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zatížení

Při posuzování zatížení je třeba rozlišovat:
 • směr zatížení
  • radiální zatížení (obr. 1)
  • axiální zatížení (obr. 2)
  • kombinované (axiální a radiální) zatížení (obr. 3)
 • typ zatížení
  • dynamické zatížení, tj. existence relativního kluzného pohybu v zatíženém ložisku
  • statické zatížení, tj. bez relativního pohybu v zatíženém ložisku
 • podmínky zatížení
  • konstantní zatížení (obr. 4), tj. zatížení působící v neměnném směru a stále na stejnou část ložiska (zatíženou oblast). 
  • střídavé zatížení (obr. 5), tj. zatížení měnící směr tak, že oblasti v protějších částech ložiska jsou střídavě zatěžovány a odlehčovány
Radiální zatížení (obr. 1) je jakékoliv zatížení působící ve směru kolmém k ose ložiska a axiální zatížení (obr. 2) je jakékoliv zatížení, které působí ve směru osy ložiska. Kombinovaná zatížení (obr. 3) se skládají z radiálního a axiálního zatížení.
Zatížení s konstantním směrem působení (obr. 4) jsou zatížení působící ve směru, který se nemění, tzn. zatížení působí vždy na stejnou část ložiska (zatíženou oblast). Střídavá zatížení (obr. 5) mění směr tak, že zatížené oblasti v protějších částech ložiska jsou průběžně zatěžovány a odlehčovány.
Zatížení je dynamické (obr. 6), pokud zatížené ložisko vykonává kluzný pohyb. To způsobuje opotřebení v ložisku. Ložisko je staticky zatíženo (obr. 7), když nedochází k žádnému pohybu v ložiskupokud nevykonává pohyb, I když zatížení nemusí mít konstantní velikost a/nebo směr. Při statickém zatížení představuje omezující faktor pevnost materiálu ložiska nebo kloubové hlavice. Vibrace nebo střídavá zatížení, která se mění s vysokou frekvencí, jsou považována za zvláštní případ dynamického zatížení, kde únava materiálu může představovat další kritérium selhání.
SKF logo