Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Přípustná zatížení kloubových hlavic

Kloubové hlavice jsou určeny především pro přenášení radiálních zatížení působících ve směru osy dříku. Pokud zatížení působí pod určitým úhlem k ose dříku (obr. 1), tak maximální přípustné zatížení je nižší, protože v dříku vzniká přídavné ohybové napětí. Za těchto podmínek je třeba zvážit materiál tělesa kloubové hlavice v závislosti na jejím provedení a velikosti (tabulka 1).
Složka zatížení působící kolmo k ose dříku nesmí nikdy překročit hodnotu 0,1 C0. V případě větších zatížení je třeba zvolit větší kloubovou hlavici.
Maximální přípustné zatížení kloubové hlavice ve směru osy dříku lze vypočítat podle vztahu

Pperm = C0 b2 b6

kde
Pperm=maximální přípustné zatížení [kN]
C0=základní statická únosnost [kN]
b2=teplotní součinitel závisející na kombinaci kluzných povrchů
  • pro kloubové hlavice vyžadující domazávání s kombinací kluzných povrchů ocel/ocel a ocel/bronz (tabulka 2)
  • pro typ s kombinací ocel/ocel SKF Explorer b2 = 1, maximální přípustná teplota 110 °C
  • pro kloubové hlavice nevyžadující domazávání s kombinacemi kluzných povrchů ocel/slinutý bronz s PTFE (diagram 1)
  • pro kloubové hlavice nevyžadující domazávání s kombinacemi kluzných povrchů ocel/tkanina PTFE (diagram 2)
  • pro kloubové hlavice nevyžadující domazávání s kombinacemi kluzných povrchů ocel/PTFE FRP (diagram 3)
b6=součinitel typu zatížení (tabulka 3)
SKF logo