Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložisková terminologie

Pro lepší pochopení často používaných termínů z oblasti kluzných ložisek a kloubových hlavic jsou jejich definice uvedeny na obr. 1 (pro kloubová ložiska) a obr. 2 (pro kloubové hlavice).

Kloubové ložisko

1 Vnější kroužek
2 Kluzné stykové povrchy
3 Těsnění
4 Vnitřní kroužek
5 Mazací otvor
6 Mazací drážka

Kloubová hlavice

1 Kloubové ložisko
2 Kloubová hlavice
2a Těleso kloubové hlavice
2b Dřík kloubové hlavice s vnějším závitem.
Dříky jsou rovněž k dispozici s vnitřním závitem
nebo s navařovacím dříkem.
3 Maznice plastického maziva
SKF logo