Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Další možnosti

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Povlaky

Povlaky představují osvědčený způsob, jak zlepšit vlastnosti materiálů a propůjčit ložiskům další výhodné vlastnosti vhodné pro určité provozní podmínky. Společnost SKF vyvinula různé postupy nanášení povlaků, které se úspěšně osvědčily v mnoha aplikacích.
Oxidační černění kroužků a valivých těles zvyšuje spolehlivost a výkonnost ve vysoce náročných aplikacích, zejména při nízkých zatíženích a silných vibracích. Zvyšuje také odolnost proti korozi a přilnavost maziva k povrchům ložiska.
SKF rovněž dodává zakázkové oxidačně černěné vrstvy s optimalizovanými tribologickými vlastnostmi, které zajišťují nejvyšší možnou výkonnost ložisek. Při jejich nanášení se používají přesně definované postupy vyladěné pro jednotlivé třídy ocele, typy a velikosti ložisek. Technologie hodnocení a kontroly kvality, které společnost SKF při oxidačním černění používá, zahrnují použití rastrovacího elektronového mikroskopu a patentované metody testování.
NoWear je povrchová úprava odolná proti opotřebení, která využívá karbonový povlak se sníženým třením na oběžné dráze (drahách) vnitřního kroužku a valivých tělesech. Umožňuje dlouhodobý provoz při mezních podmínkách mazání. Další informace jsou uvedeny v části Ložiska s povlakem NoWear.
INSOCOAT Ložiska INSOCOAT jsou standardní ložiska, která mají vnější povrchy vnitřního nebo vnějšího kroužku plazmově pokryté povlakem oxidu hlinitého, který je impregnován pryskyřičnou těsnicí hmotou. To zajišťuje odolnost proti poškození, ke kterému může dojít průchodem bludného elektrického proudu ložiskem. Další informace jsou uvedeny v části Ložiska INSOCOAT.
K dispozici jsou i další povlaky, které poskytují alternativu k nerezovým ložiskům používaným v korozivním prostředí (zejména u ložiskových jednotek připravených k okamžité montáži).

Vlastnosti pro speciální požadavky

SKF dodává vedle výrobků uvedených v katalogu také řadu dalších variant ložisek pro specializované účely a požadavky aplikací. Mezi nejčastěji používané speciální varianty vyráběné společností SKF patří následující:

  • speciální sražení hran – např. s větším poloměrem nebo upraveným tvarem (obr. 1)
  • přídavné drážky proti otáčení ve vnějším kroužku (standardní u některých typů ložisek, jako jsou čtyřbodová kuličková ložiska s kosoúhlým stykem) (tabulka 1, obr. 2)
  • závitové otvory v kroužcích pro upevnění závěsných ok při zvedání (obr. 3)
  • speciální plastická maziva
  • snímače – např. pro usnadnění montáže (obr. 4) nebo pro monitorování otáček a směru otáčení (obr. 5)
  • zprávy z měření, certifikáty materiálu, dodatečné kontroly
  • zakázková ložiska a jednotky (obr. 6 a obr. 7)
SKF logo