Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Třída přesnosti ložiska

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Rozměrové a geometrické tolerance ložisek jsou popsány jejich třídami přesnosti (→ Tolerance). SKF kromě Normální třídy přesnosti a tříd přesnosti P6 a P5 také vyrábí ložiska s ještě užšími tolerancemi. Patří mezi ně třídy přesnosti P4, UP a další. Informace o ložiscích SKF s třídou přesnosti vyšší než P5 jsou uvedeny v publikaci Vysoce přesná ložiska.
Volba třídy přesnosti ložiska vychází z požadavků aplikace na přesnost otáčení a provozní otáčky (diagram 1).
Při běžných požadavcích na přesnost otáčení (→ Volba uložení) a středních provozních otáčkách (→ Omezení otáček) zvolte Normální třídu přesnosti. V případě vyšších požadavků na přesnost otáčení nebo provozní otáčky zvolte příslušnou vyšší třídu přesnosti (diagram 1).
Podrobné informace o standardních tolerancích najdete v částech věnovaných výrobkům.
SKF logo