Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Snížení vůle v důsledku uložení s přesahem

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Uložení s přesahem způsobuje snížení vůle, protože při něm dochází k roztažení vnitřních kroužků a stlačení vnějších kroužků. Snížení odpovídá hodnotě přesahu vynásobené redukčním součinitelem podle vztahu

Δrfit = Δ1 f1 + Δ2 f2

kde
Δrfit snížení vůle v důsledku uložení [μm]
f1
redukční součinitel pro vnitřní kroužek
f2 redukční součinitel pro vnější kroužek
Δ1 účinný přesah mezi vnitřním kroužkem a hřídelem [μm]
Δ2 účinný přesah mezi vnějším kroužkem a tělesem [μm]
Redukční součinitelé platné pro plný ocelový hřídel a silnostěnné ocelové těleso lze získat z diagramu 1 jako funkci poměru průměru díry ložiska d k vnějšímu poměru D. Pro účinnou hodnotu přesahu použijte maximální pravděpodobnou hodnotu přesahu uvedenou v příslušných tabulkách v části Tolerance a výsledná uložení.
Pro podrobnější analýzu použijte výpočetní nástroje SKF, jako je kalkulačka ložisek (SKF Bearing Calculator), SKF SimPro Quick nebo SKF SimPro Expert, případně se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo