Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Snížení vůle způsobené rozdílem tepot hřídele, ložiskových kroužků a tělesa

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Teplotní poměry v aplikaci mohou vytvořit rozdíl v teplotách vnitřního a vnějšího kroužku, který mění vůli nebo předpětí namontovaného ložiska. U ocelového hřídele a ocelového nebo litinového tělesa lze změnu odhadnout pomocí vztahu

Δrtemp = 0,012 ΔT dm

kde
Δrtemp snížení vůle v důsledku rozdílu teplot [μm]
ΔT 
rozdíl teplot mezi vnitřním a vnějším kroužkem [°C]
dm střední průměr ložiska [mm]
= (d + D)/2

Ustálený stav

Provozní teplota ložiska dosáhne ustáleného vztahu po dosažení tepelné rovnováhy – tj. rovnováhy mezi vytvářeným a odváděným teplem. V obvyklém případě, kdy je teplota okolního prostředí tělesa s uloženým ložiskem nižší než teplota hřídele, vznikne ustálený rozdíl teplot, přičemž vnitřní kroužek ložiska je teplejší než vnější kroužek (→ ΔTsteady v diagramu 1).

Uvedení do chodu

Při uvedení do chodu je rozdíl teplot v ložisku z velké části ovlivněn přechodným vedením tepla. Díl dotýkající se ložiska, který má nejmenší tepelnou kapacitou, se zahřeje rychleji než díl, jehož tepelná kapacita je největší. Při uvádění do chodu se proto může vyskytnout větší rozdíl teplot mezi vnitřním a vnějším kroužkem ložiska než v ustáleném stavu. Výsledkem je teplotní špička během rozběhu (→ ΔTmax v diagramu 1). Tento jev je zvláště výrazný u strojů, které pracují venku v chladném počasí nebo které mají vyhřívaný hřídel.

Vysoké otáčky

Vyšší otáčky mají za následek větší ztráty třením, a to při rozběhu i v ustáleném stavu. To obvykle způsobuje větší rozdíl teplot mezi vnitřním a vnějším kroužkem ložiska, který vyžaduje větší počáteční vůli.
SKF logo