Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba počáteční vnitřní vůle

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Provozní vůle požadovaná k uspokojivé funkci ložiska závisí na aplikaci. → Význam volby správné vůle nebo předpětí
Je třeba zajistit, aby ložisko mělo takovou minimální počáteční vůli, která po snížení v důsledku montáže a dalších vlivů odpovídá požadované minimální provozní vůli nebo ji převyšuje.
V případě pochybností se obraťte na technicko-konzultační služby SKF.
SKF logo