Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální zajištění kroužků ložisek

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Samotné uložení s přesahem obvykle nedostačuje k axiálnímu zajištění ložiskového kroužku na válcové úložné ploše. Mezi běžné způsoby axiálního zajištění kroužků ložisek patří:
  • osazení hřídele nebo tělesa
  • pojistné matice nebo závitové kroužky (obr. 1, obr. 2)
  • koncové desky nebo víka tělesa (obr. 3, obr. 4)
  • rozpěrné kroužky opřené o přilehlé díly (obr. 5)
  • pojistné kroužky (obr. 6)
Každé axiální zajištění musí být schopno přenášet axiální zatížení, kterému může být ložisko vystaveno.

Ložiska s kuželovou dírou

V závislosti na podmínkách a požadavcích se k axiálnímu zajištění vnitřního kroužku ložiska s kuželovou dírou obvykle používají následující způsoby:

  • pojistná matice pro ložiska montovaná na kuželovou úložnou plochu (obr. 7)
  • samotné upínací pouzdro (obr. 8), pokud není požadováno přesné vymezení axiální polohy a pokud axiální zatížení nepřesahují tření mezi pouzdrem a hřídelem
  • upínací pouzdro a rozpěrný kroužek (obr. 9), pokud je požadováno přesné vymezení axiální polohy nebo pokud se vyskytují zvýšená axiální zatížení
  • stahovací pouzdro s rozpěrným kroužkem (nebo osazením hřídele) a pojistná matice (obr. 10)

Opěrné plochy a zaoblení

Při návrhu opěrných ploch je třeba zajistit dostatek místa, aby se zabránilo kontaktu rotujících a nehybných dílů.

Rozměry zaoblení hřídele a tělesa by vždy měly být menší než poloměry sražení hran ložiska. Velmi zatížené hřídele mohou vyžadovat větší zaoblení a použití rozpěrného kroužku (obr. 11).

V tabulkové části jsou uvedeny vhodné připojovací rozměry.
SKF logo