Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ložiska s radiální volností pro axiální zatížení

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting
Uspořádání ložisek může obsahovat samostatná ložiska pro přenášení radiální a axiální složky zatížení. Typickým příkladem je použití válečkového a čtyřbodového kuličkového ložiska (obr. 1).

Při použití samostatného ložiska pro přenášení axiálního zatížení je třeba zajistit, aby toto ložisko nebylo vystaveno neočekávaným radiálním zatížením:

  • průměr díry tělesa by měl být přibližně o 1 mm větší než vnější průměr ložiska
  • vnější kroužek ložiska by neměl být upnut v axiálním směru, aby byla zajištěna jeho radiální volnost
Zvažte rovněž použití čepu zabraňujícího otáčení. Přídavné označení N2 znamená, že ložisko je vybaveno dvěma pojistnými drážkami ve vnějším kroužku.
SKF logo