Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tolerance úložných a opěrných ploch ložisek

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Rozměrové tolerance úložných ploch ložisek jsou dány požadovaným uložením. Požadavky aplikace na přesnost určují požadovanou třídu přesnosti ložiska (→ Provedení ložiska) a následně i požadovanou toleranci házení úložné plochy. Házení úložné plochy je dáno celkovým radiálním házením povrchu úložné plochy a celkovým axiálním házením opěrné plochy (ISO 1101, 18.16).
Úložné plochy pro ložiska s Normální přesností v běžných průmyslových aplikacích jsou obvykle obrobeny s následujícími tolerancemi:
  • úložné plochy na hřídeli s rozměrovými tolerancemi třídy IT6 a tolerancemi celkového házení třídy IT5
  • úložné plochy v tělese s rozměrovými tolerancemi třídy IT7 a tolerancemi celkového házení třídy IT6
Vhodné kombinace tříd přesnosti jsou uvedeny v tabulce 1. Toleranční pole celkového radiálního házení je omezeno na polovinu třídy přesnosti ISO, protože tolerance házení je určena jako rozdíl poloměrů dvou souosých válců a třída přesnosti ISO se vztahuje k průměru.

Pro úložné plochy ložisek montovaných na stahovacích nebo upínacích pouzdrech jsou přípustné širší tolerance průměru. Tolerance celkového házení by měly být stejné jako u ložisek na válcových úložných plochách.

Hodnoty tolerancí tříd přesnosti ISO jsou uvedeny v tabulce 2.

Příklad

V elektromotoru má být použito kuličkové ložisko 6030. Ložisko přenáší normální až velká zatížení (0,05 C < P ≤ 0,1 C) a požadavky na otáčky a přesnost jsou střední. Je vyžadováno uložení s přesahem na hřídeli. Průměr hřídele pro toto uložení by měl být 150 m6Ⓔ. Celkové radiální házení by mělo být v rozmezí IT5/2 (z tabulky 2: 18/2 = 9 µm) a celkové axiální házení opěrné plochy by mělo být v rozmezí IT5 (z tabulky 2: 18 µm).

Obr. 1 ukazuje toleranční pole rozměrů šedě a toleranční pole celkového radiálního házení modře. Modré pole se může nacházet kdekoli v šedém poli, ale nesmí být širší než 9 µm.

SKF logo