Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tolerance úložných ploch na dutých hřídelích

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Při uložení ložiska s přesahem na dutém hřídeli vykazuje hřídel více pružné deformace než plný hřídel. V důsledku toho je účinnost uložení nižší než u plného hřídele stejného velikosti. Účinnost uložení s přesahem na dutém hřídeli závisí na určitých poměrech průměrů (obr. 1):
 • poměr průměrů dutého hřídele ci = di / d
  Pro poměry průměrů ci ≤ 0,5 je snížení účinnosti zanedbatelné.
 • poměr průměrů vnitřního kroužku ložiska ce = d / de
  Pokud průměrný vnější průměr vnitřního kroužku ložiska de není známý, poměr průměrů lze odhadnout ze vztahu  kde
  cepoměr průměrů vnitřního kroužku ložiska
  dprůměr díry ložiska [mm]
  Dvnější průměr ložiska [mm]
  ksoučinitel spolehlivosti
  • 0,25 pro naklápěcí kuličková ložiska řady 22 a 23
  • 0,25 pro válečková ložiska
  • 0,3 pro ostatní ložiska
Pro poměry průměrů hřídele ci > 0,5 je třeba toleranci průměru stanovenou pro úložnou plochu na plném hřídeli upravit, aby bylo dosaženo stejné účinnosti uložení na dutém hřídeli. To lze provést pomocí následujícího postupu.
 1. Stanovte střední pravděpodobný přesah pro toleranci zvolenou pro úložnou plochu na plném hřídeli, ΔS (→ Tolerance a výsledná uložení).
 2. Stanovte požadované zvýšení přesahu pro úložnou plochu na dutém hřídeli z diagramu 1 na základě poměru průměrů ci a ce.
 3. Vypočtěte požadovaný střední pravděpodobný přesah pro úložnou plochu na dutém hřídeli a zvolte příslušnou třídu přesnosti.

Příklad

Kuličkové ložisko 6208 s průměry d = 40 mm a D = 80 mm má být namontováno na dutý hřídel s poměrem průměrů ci = 0,8. Jaká je vhodná třída přesnosti úložné plochy na hřídeli?

Ložisko je vystavenou normálním zatížením a pro úložnou plochu na plném hřídeli je vhodná třída přesnosti k5.

 • Poměr průměrů vnitřního kroužku ložiska je


 • Střední pravděpodobný přesah na plném hřídeli je
  ΔS = (22 + 5) / 2 = 13,5 μm (→ tabulka 1, k5 pro průměr hřídele 40 mm)

 • Zvýšení přesahu pro úložnou plochu na dutém hřídeli je
  ΔHS = 1,7 (→ diagram 1, ci = 0,8, ce = 0,77)

 • Požadovaný přesah pro úložnou plochu na dutém hřídeli je
  ΔH = 1,7 x 13,5 = 23 μm

 • Vhodná třída přesnosti pro úložnou plochu na dutém hřídeli je m6 (→ tabulka 1, střední pravděpodobný přesah (33 + 13) / 2 = 23 μm)
SKF logo