Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tolerance kuželových úložných ploch

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Pro kuželové úložné plochy hřídelů SKF doporučuje následující tolerance (obr. 1):
 • Přípustná odchylka sklonu kužele je ± tolerance podle IT7/2. Šířka ložiska B je jmenovitá velikost, která určuje hodnoty standardních tolerancí. Přípustnou odchylku sklonu kužele lze určit pomocí  Přípustný rozsah rozptylu sklonu kužele lze určit pomocí  kde
  Δkpřípustná odchylka sklonu kužele
  Vkpřípustný rozsah rozptylu sklonu kužele
  Bšířka ložiska [mm]
  IT7hodnota třídy přesnosti závislá na šířce ložiska [mm]
  ksoučinitel kuželovitosti
  • 12 pro kuželovitost 1:12
  • 30 pro kuželovitost 1:30

 • Přípustný rozsah rozptylu kuželového úhlu α lze určit pomocí

  α = 2atan (Vk/2)

 • Tolerance kruhovitosti je definována jako „vzdálenost t mezi dvěma soustřednými kružnicemi v každé radiální rovině kolmé na osu kužele kolem kuželové plochy hřídele“. t je hodnota třídy přesnosti IT5/2 na základě průměru d. Je-li vyžadována vyšší přesnost, je třeba použít třídu přesnosti IT4/2.
 • Přímost je definována následovně: „V každé axiální rovině, která prochází kuželovým hřídelem, je toleranční pole vymezeno dvěma rovnoběžkami, jejichž vzdálenost je t.“ t je hodnota třídy přesnosti IT5/2 na základě průměru d.

Poloha kužele

Na obr. 1 jsou uvedeny pouze rozměrové a geometrické tolerance kužele. Axiální poloha kužele vyžaduje další specifikace. Při určování axiální polohy je třeba vzít v úvahu vzdálenost axiálního posunutí ložiska, které je požadováno k dosažení vhodného uložení s přesahem.

Kontrola tolerancí

Kontrolu tolerancí kuželové úložné plochy hřídele lze provést měřením. SKF doporučuje použít speciální měřicí přístroj kužele, který se skládá ze sedel a měřicích čepů. Praktičtější, avšak méně přesné metody měření využívají kroužkové kalibry, speciální kuželové kalibry a sinusová pravítka. Informace o měřicích zařízeních SKF jsou uvedeny v částech Kroužkové kalibry GRA 30 a Měřicí přístroje kužele DMB.
SKF logo