Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Základní dynamická únosnost, C

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Základní dynamická únosnost C se používá pro výpočet základní trvanlivosti a trvanlivosti podle SKF u ložisek, která se otáčejí pod zatížením. Hodnota C je definována jako zatížení, při kterém ložisko dosahuje základní trvanlivosti 1 000 000 otáček podle normy ISO 281. Předpokládá se, že zatížení má konstantní směr a velikost a je čistě radiální pro radiální ložiska nebo čistě axiální v ose ložiska pro axiální ložiska.
Základní dynamické únosnosti ložisek SKF jsou stanoveny postupy podle normy ISO 281 a platí pro ložiska z chromové ocele tepelně zpracované na minimální tvrdost 58 HRc a běžné provozní podmínky.

Dynamická únosnost ložisek SKF Explorer

Ložiska SKF Explorer využívají konstrukční, materiálová a výrobní vylepšení, díky nimž vyžadují při výpočtu dynamických únosností podle normy ISO 281 opravné součinitele. Upravené dynamické únosnosti ložisek SKF Explorer, které jsou oproti ložiskům SKF základního provedení vyšší, byly prověřeny v rozsáhlých testech odolnosti.
Pro plné využití zdokonalené výkonnosti ložisek SKF Explorer doporučujeme při výpočtu trvanlivosti podle SKF použít součinitel trvanlivosti aSKF . Modifikovaná trvanlivost ložiska L10mposkytuje cennější informace o odolnosti ložiska než dynamická únosnost C. Další podrobnosti → Součinitel trvanlivosti podle SKF, aSKF.
SKF logo