Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Volba velikosti na základě trvanlivosti

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

V aplikacích, kde jsou ložiska provozována za obvyklých provozních podmínek – tj. normální otáčky, dobré mazání a absence vysokých či špičkových zatížení – lze vhodnou velikost ložiska stanovit na základě jeho požadované trvanlivosti, a to při zohlednění možných vlivů únavy z valivého styku (RCF).
Tato část popisuje rovnice trvanlivosti ložiska a součinitele, které je třeba při výpočtech použít:
SKF logo