Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Testování trvanlivosti SKF

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

SKF provádí testování trvanlivosti ve svém výzkumném a vývojovém středisku v Nizozemí, které je držitelem akreditace podle normy ISO 17025, ve spolupráci s dalšími výzkumnými a testovacími středisky skupiny SKF.
Smyslem tohoto testování trvanlivosti je zdokonalování konstrukce, materiálů a procesů výroby ložiskových výrobků i dalších technických analytických nástrojů používaných při návrhu ložiskových aplikací.

Obvyklé zkoušky trvanlivosti zahrnují testy vzorků ložisek za různých provozních podmínek, jako jsou například:

  • podmínky mazání úplným mazacím filmem
  • mezní a smíšené podmínky mazání
  • předem stanovený stav znečištění maziva

Kromě testování v různých podmínkách má testování trvanlivosti SKF následující cíle:

  • ověření údajů publikovaných v katalozích výrobků
  • kontrola kvality výroby ložisek SKF
  • výzkum způsobů, jakým maziva a podmínky mazání ovlivňují trvanlivost ložisek
  • podpora vývoje modelů únavy z valivého styku a tření
  • porovnávání výrobků SKF s konkurencí
Testy trvanlivosti jsou propracované, rozsáhlé a prováděné za přísně kontrolovaných podmínek. Následné analýzy ložisek po testech, pomocí nejmodernějšího vybavení umožňují systematickým způsobem vyšetřovat faktory ovlivňující trvanlivost ložisek.
Například konstrukce ložisek SKF Explorer je výsledkem optimalizace ovlivňujících faktorů, které byly zjištěny analytickými simulacemi a experimentálním ověřováním.
SKF logo