Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Uspořádání a typy ložisek

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

Uspořádání ložisek podepírá a udržuje hřídel v radiálním a axiálním směru vzhledem k okolním souvisejícím dílům, jako jsou například ložisková tělesa. Vedení hřídele obvykle vyžaduje uložení ložisek na dvou různých místech. V závislosti na požadavcích dané aplikace, jako je tuhost nebo směr zatížení, může být použito v každém uložení jedno nebo více ložisek.
Při uložení hřídele na dvou místech se používá následující uspořádání ložisek:
 • uspořádání s axiálně vodícím a axiálně volným ložiskem
 • souměrné uspořádání ložisek
 • "plovoucí" uspořádání ložisek
Matice 1 [PDF] shrnuje přehled o vhodnosti různých typů ložisek pro různá uspořádání.
Jednoduché uložení je tvořeno pouze jedním ložiskem, které přenáší radiální, axiální a momentová zatížení.

Uspořádání s axiálně vodicím a axiálně volným ložiskem

V uspořádání s axiálně vodicím a axiálně volným ložiskem (obr. 1):
 • Axiálně vodicí ložisko zajišťuje hřídel v axiálním posunu vzhledem k tělesu.
 • Axiálně volné ložisko vyrovnává axiální posunutí, ke kterým dochází v důsledku změny vzdálenosti mezi dvěma ložisky vlivem tepelné roztažnosti hřídele vzhledem k tělesu. Vyrovnává také součty rozměrových tolerancí dílů, které ovlivňují vzdálenost mezi dvěmi ložisky.
Ložiska pro axiálně vodicí uložení

V axiálně vodicí pozici se používají radiální ložiska, která mohou přenášet kombinovaná (radiální a axiální) zatížení. Patří mezi ně:

Kombinace ložisek pro axiálně vodicí uložení

Axiálně vodicí uložení může být tvořeno kombinací ložisek. Příklad (obr. 2):

 • Pro přenos radiálního zatížení lze použít i válečkové ložisko s jedním kroužkem bez přírub.
 • Pro axiálně vodící uložení může být použito kuličkové ložisko, čtyřbodové kuličkové ložisko nebo dvojice kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem.

Vnější kroužek axiálně vodicího ložiska musí být namontován s radiální volností a nesmí být sevřen okolními souvisejícími díly. Jinak může být ložisko vystaveno neočekávaným radiálním zatížením.

Ložiska pro axiálně volné uložení

Existují dva způsoby vyrovnávání axiálního posunutí při použití axiálně volného ložiska:

 1. Použitím ložisek umožňujících axiální posunutí vnitřní uspořádáním ložiska (obr. 3):

  Během rotace těchto ložisek se vyrovnávají axiální posunutí a uložení ložiska není vystaveno téměř žádnému axiálnímu zatížení. Toto řešení by mělo být použito vždy, pokud je požadováno uložení obou kroužků s přesahem.

 2. Použití uložení s vůlí mezi jedním ložiskovým kroužkem a opěrnou plochou Mezi vhodné typy ložisek patří: Axiální pohyby ložiska na opěrné ploše vyvolávají axiální zatížení, která mohou mít vliv na provozní trvanlivost ložiska.

Při návrhu jiných typů ložisek může být nutné zvážit další konstrukční kritéria.

Typické kombinace ložiskových uložení

Z velkého počtu možných kombinací axiálně vodicích a axiálně volných ložisek se nejvíce používají následující.

Pro uspořádání ložisek s vyrovnáváním axiálního posunutí uvnitř ložiska

Mezi tradiční uspořádání ložisek, u nichž se může vyskytovat omezená úhlová nesouosost, patří následující:

 • kuličkové ložisko / válečkové ložisko (obr. 4)
 • dvouřadé kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem / válečkové ložisko provedení NU nebo N ( obr. 5)
 • Párovaná jednořadá kuželíková ložiska / válečkové ložisko provedení NU nebo N (obr. 6)
 • Válečkové ložisko provedení NUP / válečkové ložisko provedení NU (obr. 7)
 • Válečkové ložisko provedení NU a čtyřbodové kuličkové ložisko / válečkové ložisko provedení NU (obr. 8).

Naklápěcí ložiskové systémy SKF, které mohou vyrovnávat větší nesouosost, jsou následující:

 • Soudečkové ložisko / toroidní ložisko CARB (obr. 9).
 • naklápěcí kuličkové ložisko / toroidní ložisko CARB

Pro uspořádání ložisek s vyrovnáváním axiálního posunutí mezi ložiskovým kroužkem a jeho opěrnou plochou

 • kuličkové ložisko / kuličkové ložisko (obr. 10)
 • naklápěcí kuličková ložiska nebo soudečková ložiska (obr. 11) v obou pozicích
 • párovaná jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem / kuličkové ložisko (obr. 12)

Souměrná uspořádání ložisek

V souměrném uspořádání ložisek je hřídel axiálně vedena v jednom směru jedním ložiskem a v opačném směru druhým ložiskem (křížové vedení). Souměrná uspořádání ložisek vyžadují během montáže přesné nastavení vůle nebo předpětí.

Toto uspořádání ložisek se obecně používá pro krátké hřídele, kde má tepelná roztažnost jen malý vliv. Nejvhodnějšími ložisky jsou:

 • kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (obr. 13)
 • kuželíková ložiska (obr. 14)

"Plovoucí" uspořádání ložisek

V plovoucím uspořádání ložisek je hřídel křížově vedená, ale může se axiálně pohybovat v rámci určité vymezené vzdálenosti mezi dvěma krajními polohami (tj. „plavat“). Při určování požadované „plovoucí“ vzdálenosti je třeba zvážit tepelnou roztažnost hřídele vzhledem k tělesu a tolerance dílů, které ovlivňují vzdálenost mezi dvěma ložisky.

Rovněž v tomto uspořádání může být hřídel axiálně zajištěna dalšími součástmi na hřídeli (např. ozubeným kolem se šípovitými zuby). Nejběžnějšími ložisky jsou:

 • kuličková ložiska (obr. 15)
 • naklápěcí kuličková ložiska
 • soudečková ložiska (obr. 16)
 • Válečková ložiska provedení NJ, zrcadlově uspořádaná, s přesazenými kroužky (obr. 17)
SKF logo