Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kritéria volby

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing specificationBearing executionSealing, mounting and dismounting

Dostupný prostor

Hlavní rozměry ložiska jsou často předem dány konstrukcí stroje. Průměr hřídele obvykle určuje průměr díry ložiska. Pro stejný průměr díry mohou být k dispozici různé vnější průměry a šířky (obr. 1). Dostupnost ložisek v jednotlivých rozměrových řadách ISO závisí na typu ložiska a průměru díry.

Mezi další kritéria související s prostorem, která ovlivňují volbu typu ložisek, patří:

 • hřídele s malým průměrem
  (cca. d < 10 mm)
  • kuličková ložiska
  • jehlová ložiska
  • naklápěcí kuličková ložiska
  • axiální kuličková ložiska
 • hřídele s normálním průměrem
  • všechny typy ložisek
 • velmi omezený radiální prostor
  • jehlová ložiska
  • kuličková ložiska řady 618 nebo 619
  • toroidní ložiska CARB řady C49, C59 nebo C69
  • ložiska bez vnitřního nebo vnějšího kroužku s oběžnými drahami obrobenými přímo na hřídeli nebo v tělese
Zatížení

Při volbě velikosti ložiska na základě zatížení je třeba mít na paměti následující skutečnosti:

 • Ložiska s čárovým stykem mohou přenášet větší zatížení než kuličková ložiska stejné velikosti.
 • Ložiska s plným počtem valivých těles mohou přenášet větší zatížení než odpovídající ložiska s klecí.

Matice 1 [PDF] podává přehled o radiální, axiální a momentové únosnosti různých typů ložisek.

Kombinovaná radiální a axiální zatížení
Směr zatížení je hlavním faktorem při volbě typu ložiska. Pokud je ložisko vystaveno kombinovanému radiálnímu a axiálnímu zatížení, směr kombinovaného zatížení je určen poměrem jednotlivých složek (obr. 2).

Vhodnost ložiska pro určitý směr zatížení odpovídá jeho stykovému úhlu α (diagram 1) – čím větší je stykový úhel, tím vyšší je axiální únosnost ložiska. Tomu odpovídá hodnota výpočtového součinitele Y (→ části věnované jednotlivým výrobkům), který se s rostoucím stykovým úhlem snižuje. Norma ISO definuje ložiska se stykovým úhlem ≤ 45° jako radiální ložiska a ostatní jako axiální ložiska, bez ohledu na jejich skutečné použití.

Pro přenášení kombinovaných zatížení s malou axiální složkou lze použít ložiska s malým stykovým úhlem. Pro lehká až středně velká axiální zatížení se obvykle používají kuličková ložiska. Při větším axiálním zatížení lze použít větší kuličková ložiska (s vyšší axiální únosností). Ještě vyšší axiální zatížení mohou vyžadovat ložiska s větším stykovým úhlem, jako jsou kuličková ložiska s kosoúhlým stykem nebo kuželíková ložiska. Tato ložiska lze v případě vysokých axiálních zatížení uspořádat do tandemu.

V případě kombinovaných zatížení s velkou střídavou axiální složkou patří mezi vhodná řešení následující:

 • dvojice univerzálně párovatelných kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem
 • spárovaná kuželíková ložiska
 • dvouřadá kuželíková ložiska

Pokud se k přenášení axiální složky celkového zatížení používá čtyřbodové kuličkové ložisko (obr. 3), vnější kroužek ložiska musí být namontován s radiální volností a nesmí být axiálně sevřen. Jinak může být ložisko vystaveno neočekávanému radiálnímu zatížení.

Otáčky a tření

Přípustná provozní teplota valivých ložisek omezuje otáčky, při kterých mohou být provozována. Provozní teplota ložiska je z velké části dána třecím teplem vznikajícím v ložisku, s výjimkou strojů, kde převládá teplo vytvářené procesem.

Matice 1 [PDF] podává přehled o přípustných otáčkách různých typů ložisek.

Při volbě typu ložiska na základě provozních otáček je třeba zvážit následující skutečnosti:

 • Kuličková ložiska mají nižší třecí moment než ložiska s čárovým stykem stejné velikosti.
 • Přípustné otáčky axiálních ložisek jsou nižší než u radiálních otáček stejné velikosti.
 • Jednořadá ložiska obvykle vytvářejí méně třecího tepla, a jsou proto vhodnější pro vysoké otáčky než dvouřadá nebo víceřadá ložiska.
 • Ložiska s keramickými valivými tělesy (hybridní ložiska) umožňují vyšší otáčky než jejich celoocelové ekvivalenty.
Nesouosost

Matice 1 [PDF] podává přehled o vhodnosti různých typů ložisek z hlediska vyrovnávání nesouososti. Různé typy nesouososti jsou popsány v tabulce 1.

Schopnost vyrovnávat nesouosost mezi hřídelem a tělesem se u různých typů ložisek liší.

 • Naklápěcí ložiska (obr. 4)
  Naklápěcí ložiska umožňují vyrovnávat nesouosost v ložisku. Hodnoty přípustné nesouososti jsou uvedeny v části týkající se příslušného výrobku.

 • Ložiska s možností naklápění (obr. 5)
  Ložiska s možností naklápění mohou vyrovnávat počáteční statickou nesouosost díky kulovému povrchu vnějšího kroužku. Hodnoty přípustné nesouososti jsou uvedeny v části týkající se příslušného výrobku.

 • Tuhá ložiska
  Tuhá ložiska (kuličková ložiska, kuličková ložiska s kosoúhlým stykem, válečková, jehlová a kuželíková ložiska) vyrovnávají nesouosost v rámci mezí své vnitřní vůle. Hodnoty přípustné nesouososti jsou uvedeny v části týkající se příslušného výrobku. U tuhých ložisek může jakákoli nesouosost zkracovat provozní trvanlivost.
Teplota

Přípustná provozní teplota valivých ložisek může být omezena:

 • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a valivých těles (tabulka 2, podrobnosti jsou uvedeny v části týkající se příslušného výrobku)
 • klecí (→ Klece)
 • těsněními (→ část týkající se příslušného výrobku)
 • mazivem (→ Mazání)
Přesnost

Požadavky na přesnost obvykle nemají vliv na volbu typu ložiska. Většina valivých ložisek SKF je k dispozici v různých třídách přesnosti. Podrobnosti jsou uvedeny v částech věnovaných výrobkům.

V případě požadavků na velmi vysokou přesnost (např. v obráběcích strojích) použijte vysoce přesná ložiska SKF.

Tuhost

Tuhost valivého ložiska je charakterizována velikostí pružné deformace ložiska pod zatížením. Závisí nejen na typu ložiska, ale také na jeho velikosti a provozní vůli.

Při volbě typu ložiska podle požadavků na tuhost je třeba u ložisek stejné velikosti zvážit následující skutečnosti:

 • ložiska s čárovým stykem se vyznačují vyšší tuhostí než kuličková ložiska
 • ložiska s plným počtem valivých těles se vyznačují vyšší tuhostí než ložiska s klecí
 • hybridní ložiska se vyznačují vyšší tuhostí než odpovídající celoocelová ložiska
 • tuhost ložisek lze zvýšit předpětím
Montáž a demontáž

Při volbě typu ložiska je třeba zvážit požadavky pro montáž a demontáž:

 • Je nutné nebo výhodné montovat vnitřní a vnější kroužek zvlášť?
  → Zvolte rozebíratelné ložisko.
 • Je nutné nebo výhodné montovat ložisko na kuželovou úložnou plochu nebo kuželové pouzdro?
  → Zvolte ložisko s kuželovou dírou.
  → Zvažte použití jednotek kuličkových ložisek nebo ložisek s čárovým stykem SKF ConCentra.
  (Jednotky kuličkových ložisek, Jednotky ložisek s čárovým stykem)

Rozebíratelná ložiska
Rozebíratelná ložiska umožňují snadnější montáž a demontáž, zvláště v případech, kdy jsou oba kroužky uloženy s přesahem.

Typy rozebíratelných ložisek jsou uvedeny v matici 1 [PDF].

Kuželová díra

Ložiska s kuželovou dírou lze montovat na kuželovou úložnou plochu hřídele nebo na válcovou úložnou plochu hřídele s použitím upínacího či stahovacího pouzdra (obr. 6). Typy ložisek dostupných s kuželovou dírou jsou uvedeny v matici 1 [PDF].

Integrované těsnění

Těsnění se u ložisek a ložiskových uzlů používají ze dvou důvodů:

 • zadržují mazivo v ložisku a zabraňují znečištění přilehlých součástí
 • chrání ložisko před znečištěním a prodlužují jeho provozní trvanlivost

Zakrytá ložiska (ložiska s těsněním nebo kryty) mohou být cenově dostupným a prostorově úsporným řešením pro mnoho aplikací. Typy ložisek s dostupným integrovaným těsněním jsou uvedeny v matici 1 [PDF].

Cena a dostupnost

Oblíbené položky
Po stanovení požadovaného typu ložiska může být výhodné zvolit odpovídající ložisko z našeho sortimentu oblíbených položek, které jsou snadno dostupné a obvykle představují levné řešení. Oblíbené položky jsou v tabulkové části označeny symbolem ►.

Velkorozměrová ložiska
Pokud má požadované ložisko vnější průměr D ≥ 420 mm a není označeno jako oblíbené, ověřte si jeho dostupnost u SKF.

Zakrytá ložiska
Zakrytá ložiska (ložiska s těsněním nebo kryty) obvykle představují cenově výhodnější řešení než použití vnějších těsnění. Vyznačují se nejen dobrým utěsněním, ale jsou rovněž dodávána namazaná a nevyžadují počáteční náplň plastického maziva.

Dostupnost standardních ložiskových těles a upínacích pouzder
Použití standardních ložiskových těles a upínacích pouzder obecně vede k úsporám nákladů při konstrukci ložiskových uložení. Typy ložisek, pro které jsou tyto standardní součásti k dispozici, jsou uvedeny v matici 1 [PDF].

SKF logo