Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Tepelná rovnováha

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Provozní teplota ložiska dosáhne ustáleného stavu po dosažení tepelné rovnováhy – tj. rovnováhy mezi vytvářeným a odváděným teplem.
Pokud platí, že poměr zatížení C/P > 10, otáčky jsou nižší než 50 % mezních otáček nlima neexistuje žádný významný vnější zdroj tepla, pro dosažení provozní teploty výrazně nižší než 100 °C (210 °F) obvykle stačí chlazení okolním vzduchem a základnou. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, je třeba provést podrobnější analýzu, protože může být nutný dodatečný odvod tepla.

Vytvářené teplo

Vytvářené teplo se skládá z následujících složek:
  • teplo vytvářené ložiskem v důsledku celkových třecích ztrát ložiska a těsnění
  • teplo přiváděné z přilehlých částí nebo procesů

Třecí teplo ložiska (ztrátový výkon)

Tření ložiska je tvořeno zejména valivým třením, kluzným třením, třením těsnění a odporem brodění v oleji. → Tření ložiska, ztrátový výkon a rozběhový moment

Teplo přiváděné z přilehlých částí nebo procesů

V mnoha aplikacích se ložiska nacházejí v místech, kde jsou zahřívána:
  • teplem od pohybujících se částí stroje (například v důsledku tření v převodech nebo hřídelových těsnění)
  • vnějším teplem (například od páry procházející dutým hřídelem)

Toto teplo spolu s teplem vytvářeným samotnými ložisky ovlivňuje jejich provozní teplotu. Jedná se například o následující aplikace:

  • sušicí válce papírenských strojů
  • kalandrovací válce strojů na výrobu plastových fólií
  • kompresory
  • dmychadla horkých plynů
Tepelný příspěvek přilehlých částí stroje nebo procesu může být velmi výrazný a obvykle je velmi obtížně odhadnutelný. Obecným pravidlem je co možná nejlepší izolace ložiska od přiváděného tepla.

Odváděné teplo

Odváděné teplo se skládá z následujících složek:
  • teplo odváděné hřídelem, tělesem a prouděním okolního vzduchu (například chladicí účinky v mrazivém počasí)
  • teplo odváděné mazivem nebo mazacím systémem
SKF logo