Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Demontáž

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Demontáž ložisek se provádí z různých důvodů. Ložiska například mohou vyžadovat výměnu nebo jejich odstranění může být nutné pro zajištění přístupu k jiným součástem. Mají-li být demontovaná ložiska znovu používána, demontážní síla nesmí v žádném případě působit na valivá tělesa.
U rozebíratelných ložisek lze kroužek s klecí a valivými tělesy odstranit odděleně od druhého kroužku. U nerozebíratelných ložisek by se měl z úložné plochy demontovat nejprve kroužek ložiska uložený s vůlí. Pro demontáž ložiska uloženého s přesahem je možné použít nástroje popsané v následující části. Volba nástrojů závisí na typu ložiska, jeho velikosti a uložení (→ Metody a nástroje SKF [PDF]). Ložiska se podle velikosti dělí do následujících kategorií:
  • malá → d ≤ 80 mm 
  • středně velká → 80 mm < d < 200 mm 
  • velká → d ≥ 200 mm
Demontáž ložisek uložených na válcové úložné ploše hřídele

Demontáž za studena

Malá ložiska lze demontovat z hřídele lehkými údery kladiva na měkký trn přikládaný postupně po obvodu kroužku, nebo ještě lépe mechanickým stahovákem. Čelisti musí působit na vnitřní kroužek nebo na související díl (obr. 1). Demontáž se provádí snadněji, pokud jsou v osazení hřídele nebo tělesa drážky pro čelisti stahováku. Lze také použít vytlačovací šrouby v kombinaci se závitovými otvory v osazení tělesa (obr. 2).

Středně velká a velká ložiska obecně vyžadují větší sílu, než jakou může zajistit mechanické nářadí. Proto SKF doporučuje použít hydraulické nářadí, metodu tlakového oleje nebo obě tyto možnosti. Použití metody tlakového oleje vyžaduje, aby hřídel byl opatřen potřebnými přiváděcími kanálky a rozváděcími drážkami oleje (obr. 3).

Demontáž za tepla

Demontáž s ohřevem je vhodná metoda při demontáži vnitřních kroužků jehlových nebo válečkových ložisek provedení NU, NJ a NUP. Běžně se pro tento účel používají dva různé nástroje: ohřívací kroužky a přestavitelné indukční ohřívací přístroje.

Ohřívací kroužky se zpravidla používají k montáži a demontáži vnitřního kroužku malých až středně velkých ložisek, která mají stejnou velikost. Ohřívací kroužky jsou vyrobeny z lehké slitiny. Mají radiální štěrbiny a jsou vybaveny izolovanými držadly (obr. 4).

Při časté demontáži vnitřních kroužků s různými průměry SKF doporučuje použití přestavitelného indukčního ohřívacího přístroje. Tyto ohřívače (obr. 5) zajistí rychlý ohřev vnitřního kroužku bez toho, že by došlo k ohřevu hřídele.

Speciální nepřestavitelné indukční ohřívací přístroje byly vyvinuty pro demontáž vnitřních kroužků velkých válečkových ložisek (obr. 6).

Indukční ohřívací přístroje a ohřívací kroužky jsou v nabídce společnosti SKF. Další informace jsou uvedeny v části Výrobky pro údržbu a Příručka SKF pro údržbu ložisek.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru. Při demontáži za tepla nikdy nepoužívejte otevřený oheň.

Demontáž ložisek uložených na kuželové úložné ploše hřídele
Malá ložiska je možné demontovat pomocí mechanického nebo hydraulického stahováku zachyceného za vnitřní kroužek. Měly by se používat samostředící stahováky s rameny ovládanými pružinou, které zjednodušují postup a zabraňují poškození úložných ploch ložiska. Pokud není možné zachytit čelisti stahováku za vnitřní kroužek, stáhněte ložisko pomocí vnějšího kroužku nebo použijte stahovák společně se zadních uchycením (obr. 7).

Demontáž středně velkých a velkých ložisek je podstatně snazší a bezpečnější, pokud se použije metoda tlakového oleje. Při této metodě se pod velkým tlakem vstřikuje olej mezi dva kuželové stykové povrchy pomocí přívodního kanálku a rozvodné drážky. Tlakový olej výrazně snižuje tření mezi oběma povrchy a odděluje ložisko od jeho úložné plochy (obr. 8).

VAROVÁNÍ

Abyste předešli vážnému zranění, upevněte na konec hřídele určitou součást, například pojistnou matici nebo koncové víko, které zadrží ložisko při jeho náhlém uvolnění.

Demontáž ložiska uloženého na upínacím pouzdru
Malá ložiska uložená na upínacím pouzdru a hladkém hřídeli lze demontovat povolením pojistné matice upínacího pouzdra o několik otáček a následným rovnoměrným poklepem vhodným kladivem na malý ocelový segment po obvodu čela vnitřního kroužku (obr. 9).

Malá ložiska uložená na upínacím pouzdru a hřídeli s osazením s rozpěrným kroužkem mezi osazením a čelem ložiskového kroužku lze demontovat povolením pojistné matice upínacího pouzdra o několik otáček a následnými několika ostrými údery kladiva na montážní narážecí nástroj opřený o pojistnou matici upínacího pouzdra (obr. 10).

Použití hydraulické matice pro demontáž ložisek uložených na upínacím pouzdru a hřídeli s osazením a rozpěrným kroužkem velmi usnadňuje celou demontáž. Pro použití této metody je však třeba namontovat vhodnou zarážku, o kterou se opře píst hydraulické matice (obr. 11). Pokud jsou pouzdra opatřena přiváděcími kanálky a rozváděcími drážkami, demontáž je snadnější, protože může být použita metoda tlakového oleje.

Demontáž ložiska na stahovacím pouzdru
Při demontáži ložiska uloženého na stahovacím pouzdru musí být odstraněno zajišťovací zařízení (např. pojistná matice nebo koncová deska).

Malá a středně velká ložiska lze demontovat pomocí pojistné matice a hákového nebo masivního montážního klíče ( obr. 12).

Středně velká a velká ložiska uložená na stahovacím pouzdru lze snadno demontovat pomocí hydraulické matice.

Stahovací pouzdra s průměrem díry ≥ 200 mm jsou standardně vybavena dvěma kanálky pro přívod oleje a rozváděcími drážkami v díře i ve vnějším povrchu. Při použití metody tlakového oleje je nutné použít dvě hydraulická čerpadla nebo injektory oleje a příslušné prodlužovací trubky (obr. 13).

VAROVÁNÍ

Aby nemohlo dojít k vážném zranění, SKF doporučuje zajistit hydraulickou matici dorazem uchyceným na konci hřídele (obr. 14). Doraz zabraňuje vymrštění stahovacího pouzdra a hydraulické matice z hřídele v okamžiku, kdy se pouzdro náhle oddělí od úložné plochy.

SKF logo