Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Záložní stroje

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Záložní stroje by měly být co nejčastěji spouštěny nebo protáčeny, aby byl zajištěn přívod a rozdělení maziva v ložiscích a aby se měnila poloha valivých těles vzhledem k oběžným drahám. Snižuje se tím riziko nepravého brinelování a koroze v důsledku nečinnosti.
SKF logo