Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Před montáží se ujistěte, že máte k dispozici všechny nezbytné díly, nástroje, zařízení a údaje. Projděte všechny výkresy a pokyny a stanovte správné pořadí a orientaci pro sestavení dílů. Ložiska ponechte v původních obalech až do doby těsně před montáží, aby nebyla vystavena žádným nečistotám. Pokud existuje riziko znečištění ložisek vlivem nevhodné manipulace nebo poškození obalů, před montáží je vyčistěte, vysušte a zkontrolujte.

Oblast montáže

Ložiska by měla být montována v suchém a bezprašném prostředí, kde se nevyskytují stroje vytvářející kovové částice, třísky a prach. Když je třeba ložiska montovat na nechráněném místě (což se často stává u velkých ložisek), podnikněte patřičné kroky k ochraně ložiska a místa montáže před nečistotami, jako je prach, špína a vlhkost. Ložiska a součásti stroje můžete například zakrýt nebo zabalit do plastu či fólie.

Kontrola souvisejících dílů

Zkontrolujte tělesa, hřídele, těsnění a ostatní díly hřídelového systému, zda jsou čisté. To je zvláště důležité u mazacích a závitových otvorů, průchodek nebo drážek, kde se mohou hromadit zbytky z předchozích obráběcích operací. Zkontrolujte rovněž, zda se na nenatřených plochách litých těles nevyskytuje písek z formy a zda byly odstraněny všechny otřepy.

Po vyčištění a vysušení všech dílů zkontrolujte rozměrové a tvarové tolerance každého kusu. Uspokojivý provoz ložisek je zajištěn pouze v případě, že související díly vyhovují předepsaným tolerancím. Průměry válcových úložných ploch na hřídeli a v tělese se zpravidla kontrolují mikrometrem nebo kalibrem na měření děr ve dvou příčných řezech a čtyřech rovinách (obr. 1). Kuželové úložné plochy na hřídeli je možné kontrolovat s použitím kroužkového kalibru (řada GRA 30), měřicího přístroje kužele (řada DMB nebo 9205) nebo sinusového pravítka.

Odstranění konzervačního prostředku

Konzervační prostředek obvykle není třeba z nových ložisek odstraňovat. Stačí pouze otřít vnější povrch a díru ložiska. Pokud však používané mazivo není kompatibilní s konzervačním prostředkem, je třeba ložisko vymýt a pečlivě vysušit. Ložiska s těsněním nebo kryty jsou naplněna plastickým mazivem a nesmí být před montáží vymývána.

Manipulace s ložisky a bezpečnost

SKF doporučuje používat osobní ochranný oděv a ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, bezpečnostní obuv a brýle, stejně jako nástroje pro přenášení a zvedání (obr. 2), které byly speciálně navrženy pro manipulaci s ložisky. Použití správných nástrojů zvyšuje bezpečnost, šetří čas a námahu.

Při manipulaci s horkými nebo mastnými ložisky SKF doporučuje používat vhodné rukavice odolné proti teplu nebo oleji (obr. 3).

Pro velká a těžká ložiska použijte zvedací zařízení, které podepírá ložisko zespodu (obr. 4). Pružina mezi hákem a zvedacím zařízením usnadňuje polohování ložiska na hřídeli.

Velká ložiska mohou být na zvláštní objednávku opatřena na čelní straně závitovými otvory pro upevnění závěsných šroubů, které rovněž usnadní zdvihání. Tyto otvory jsou dimenzovány pouze na hmotnost ložiska, protože velikost a hloubka otvoru je omezena tloušťkou kroužku. Závěsné šrouby musí být zatěžovány výhradně ve směru osy dříku (obr. 5).

Metody a nástroje

V závislosti na typu a velikosti ložisek se při montáži používají mechanické, tepelné nebo hydraulické metody (→ Metody a nástroje SKF [PDF]). Ložiska se podle velikosti dělí do následujících kategorií:

  • malá → d ≤ 80 mm 
  • středně velká → 80 mm < d < 200 mm 
  • velká → d ≥ 200 mm
Ve všech případech je důležité, aby na kroužky ložisek, klece, valivá tělesa a těsnění nepůsobily přímo údery kladiva a jiných tvrdých nástrojů a aby montážní síla nikdy nebyla přenášena přes valivá tělesa.

Při uložení s přesahem by stykové povrchy měly být potřeny tenkou vrstvou lehkého oleje. Při uložení s vůlí by stykové povrchy měly být potřeny přípravkem SKF proti stykové korozi.

SKF logo