Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž souměrně uspořádaných ložisek

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Následující doporučení platí pouze pro nastavování montážní vůle uložení s jednořadými kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem nebo kuželíkovými ložisky.
U jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem a jednořadých kuželíkových ložisek se montážní vůle nastavuje až při montáži, a to seřízením jednoho ložiska vůči druhému. Tato ložiska jsou zpravidla montována ve dvojicích čely k sobě (do „X“) nebo zády k sobě (do „O“). Axiálním posunutím jednoho kroužku ložiska se dosáhne požadovaného předpětí nebo vůle. Informace o předpětí ložisek jsou uvedeny v části Volba předpětí.
Správná velikost vůle získaná při montáži závisí na velikosti ložiska, na uspořádání a provozních podmínkách, jako je zatížení a teplota. Vzhledem k jednoznačnému vztahu mezi radiální a axiální vůlí kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem a kuželíkových ložisek stačí pro uložení stanovit jednu hodnotu, obvykle axiální vůli. Stanovené hodnoty se následně dosáhne měřením vůle při seřizování a povolováním nebo utahováním matice na hřídeli nebo závitovém kroužku v díře tělesa, případně vkládáním kalibrovaných podložek mezi jeden z kroužků ložiska a osazení. Skutečná metoda použitá pro seřízení a měření vůle závisí na tom, zda jde o příležitostnou nebo opakovanou operaci.
Jednou z možností kontroly axiální vůle v sestavě ložisek je použití číselníkového úchylkoměru připevněného k náboji obr. 1). Při nastavování vůle a před její kontrolou je důležité u kuželíkových ložisek několikrát otočit hřídelem nebo tělesem v obou směrech, aby čela kuželíků dokonale dosedla na vodicí přírubu vnitřního kroužku. Bez řádného kontaktu budou naměřené výsledky nepřesné.
SKF logo