Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Montáž souměrně uspořádaných ložisek

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Následující doporučení platí pouze pro nastavování montážní vůle uložení s jednořadými kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem nebo kuželíkovými ložisky.
U jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem a jednořadých kuželíkových ložisek se montážní vůle nastavuje až při montáži, a to seřízením jednoho ložiska vůči druhému. Tato ložiska jsou zpravidla montována ve dvojicích čely k sobě (do „X“) nebo zády k sobě (do „O“). Axiálním posunutím jednoho kroužku ložiska se dosáhne požadovaného předpětí nebo vůle. Informace o předpětí ložisek jsou uvedeny v části Volba předpětí.
Správná velikost vůle získaná při montáži závisí na velikosti ložiska, na uspořádání a provozních podmínkách, jako je zatížení a teplota. Vzhledem k jednoznačnému vztahu mezi radiální a axiální vůlí kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem a kuželíkových ložisek stačí pro uložení stanovit jednu hodnotu, obvykle axiální vůli. Stanovené hodnoty se následně dosáhne měřením vůle při seřizování a povolováním nebo utahováním matice na hřídeli nebo závitovém kroužku v díře tělesa, případně vkládáním kalibrovaných podložek mezi jeden z kroužků ložiska a osazení. Skutečná metoda použitá pro seřízení a měření vůle závisí na tom, zda jde o příležitostnou nebo opakovanou operaci.
Jednou z možností kontroly axiální vůle v sestavě ložisek je použití číselníkového úchylkoměru připevněného k náboji obr. 1). Při nastavování vůle a před její kontrolou je důležité u kuželíkových ložisek několikrát otočit hřídelem nebo tělesem v obou směrech, aby čela kuželíků dokonale dosedla na vodicí přírubu vnitřního kroužku. Bez řádného kontaktu budou naměřené výsledky nepřesné.
SKF logo