Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž ložisek s kuželovou dírou

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Vnitřní kroužky ložisek s kuželovou dírou jsou vždy uloženy s přesahem. Velikost přesahu je určena tím, jak daleko je ložisko axiálně nataženo/posunuto na kuželové úložné ploše hřídele nebo stahovacího, případně upínacího pouzdra. Při montáži ložiska na kuželovou úložnou plochu se při axiálním posunutí/natahování radiální vnitřní vůle ložiska zmenšuje. Toto zmenšení vůle nebo velikost axiálního posunutí je možné měřit a určit tak velikost přesahu a správné uložení. Doporučené hodnoty zmenšení vůle a axiálního posunuti jsou uvedeny v části týkající se příslušného výrobku.
Metoda SKF Drive-up je spolehlivá a osvědčená metoda montáže ložisek SKF na kuželové úložné plochy. Další informace jsou uvedeny v části Program metody SKF Drive-up.

Malá a střední ložiska
Ložiska s průměry díry do 80 mm (d ≤ 80 mm) je možné na kuželovou úložnou plochu natáhnout/nasunout s použitím montážního narážecího nástroje nebo nejlépe pojistné matice. U upínacích pouzder použijte pojistnou matici, kterou lze utáhnout hákovým nebo masivním montážním klíčem. Stahovací pouzdra je možné do díry ložiska natáhnout/nasunout s použitím montážního narážecího nástroje nebo matice. Od závitu 50 mm je možno také použít hydraulické matice SKF.

Středně velká a velká ložiska
Větší ložiska s průměry díry nad 80 mm (d > 80 mm) vyžadují mnohem větší montážní sílu. Proto je vhodné používat hydraulické matice SKF. Kde je to možné, SKF rovněž doporučuje používat hřídele a upínací pouzdra s drážkami a kanálky pro metodu tlakového oleje. Při kombinaci těchto dvou metod je montáž a demontáž ložisek rychlejší, snazší a bezpečnější. Další informace o vybavení potřebném pro použití hydraulických matic a metody tlakového oleje jsou uvedeny v části Výrobky pro údržbu a na stránkách skf.com/mount.

Montáž s hydraulickými maticemi SKF

Ložiska s kuželovou dírou lze montovat pomocí hydraulické matice SKF:
 • na kuželovou úložnou plochu na hřídeli obr. 1
 • na upínací pouzdro (obr. 2)
 • na stahovací pouzdro (obr. 3)
Hydraulickou matici je možné umístit na závitovou část hřídele (obr. 1) nebo na závit pouzdra (obr. 2 a obr. 3). Prstencovitý píst matice se opírá o vnitřní kroužek ložiska (obr. 1 a obr. 2) nebo o zarážku na hřídeli. Tou může být buď matice na závitu hřídele (obr. 3), nebo deska připevněná ke konci hřídele. Při čerpání oleje do hydraulické matice dochází k axiálnímu pohybu pístu, který vyvine sílu potřebnou pro nasunutí vnitřního kroužku na kužel a zajistí tak přesnou a bezpečnou montáž.

Metoda tlakového oleje

Při použití této metody je olej pod vysokým tlakem vtlačován pomocí kanálků a rozváděcích drážek mezi povrch díry ložiska a úložnou plochu, kde vytváří olejový film. Tento film oddělí stykové povrchy a podstatně sníží tření mezi nimi. Tato metoda je typicky používána při montáži ložisek přímo na kuželové úložné plochy hřídele (obr. 4). Nezbytné kanálky a drážky musí být nedílnou součástí konstrukce hřídele. Tuto metodu je možné také použít pro montáž ložisek na upínací nebo stahovací pouzdra, pokud jsou vybavena příslušnými kanálky a drážkami.

Montáž soudečkového ložiska na stahovací pouzdro opatřené kanálky a drážkami je znázorněna na obr. 5. Olej je vstřikován mezi všechny stykové povrchy, takže stahovací pouzdro lze vtlačovat do díry ložiska postupným utahováním šroubů.

Ověření uložení s přesahem
Během montáže je stupeň přesahu obvykle určován jednou z následujících metod:
 • měření zmenšení vůle
 • měření utahovacího úhlu pojistné matice
 • měření axiálního posunutí
 • měření roztažení vnitřního kroužku
U naklápěcích kuličkových ložisek je doplňkovou metodou zjišťování zmenšení vůle při naklápění vnějšího kroužku (→ Montáž).

Měření zmenšení vůle

U středně velkých a velkých soudečkových ložisek a toroidních ložisek CARB se pro měření radiální vnitřní vůle nejčastěji používá spárová měrka. Doporučené hodnoty zmenšení radiální vnitřní vůle pro dosažení správného přesahu jsou uvedeny v částech týkajících se příslušných výrobků.

Před montáží je nutné změřit vůli mezi vnějším kroužkem a valivým tělesem v nejvyšší poloze (obr. 6). Během montáže je třeba měřit vůli mezi vnitřním nebo vnějším kroužkem a valivým tělesem v nejnižší poloze v závislosti na vnitřní konstrukci ložiska (obr. 7).

Před měřením vnitřní nebo vnější kroužek několikrát protočte. Oba kroužky ložiska a sada valivých těles musí být vzájemně vystředěny.

U větších ložisek, především u ložisek, která mají poměrně tenký vnější kroužek, může být měření negativně ovlivněno pružnou deformací kroužků způsobenou vlastní hmotností ložiska nebo silou při protahování spárové měrky štěrbinou mezi oběžnou dráhou a nezatíženým valivým tělesem. Pro získání „skutečné“ vůle před montáží a po ní použijte následující postup (obr. 8):
 1. Změřte vůli „c“ v poloze odpovídající 12 hodinám u stojícího ložiska nebo v poloze odpovídající 6 hodinám u ložiska na hřídeli.
 2. Změřte vůli „a“ v poloze odpovídající 9 hodinám a „b“ v poloze odpovídající 3 hodinám, přičemž se ložisko nesmí pohnout.
 3. „Skutečnou“ radiální vnitřní vůli v ložisku vypočtete s poměrně dobrou přesností ze vztahu 0,5 (a + b + c).

Měření utahovacího úhlu pojistné matice

Tuto metodu lze použít při montáži ložisek s průměrem díry d ≤ 120 mm. Doporučené hodnoty utahovacího úhlu α jsou uvedeny v části týkající se příslušného výrobku.

Před zahájením konečného utahování musí být ložisko nasunuto na kuželovou úložnou plochu tak, aby bylo pevně usazeno. Dotahováním matice o doporučený úhel α (obr. 9) se ložisko posune o správnou vzdálenost na kuželové úložné ploše. Vnitřní kroužek ložiska má poté požadované uložení s přesahem. Podle možností je třeba zkontrolovat zbytkovou provozní vůli.

Měření axiálního posunutí

Při montáži ložisek s kuželovou dírou lze použít měření axiálního posunutí vnitřního kroužku na úložné ploše. Doporučené hodnoty požadovaného axiálního posunutí jsou uvedeny v částech týkajících se příslušných výrobků.

Metoda SKF Drive-up je doporučována pro středně velká a velká ložiska. Tato montážní metoda umožňuje snadno a spolehlivě určit stupeň přesahu. Správného přesahu se dosáhne kontrolovaným axiálním posunutím ložiska z předem stanovené výchozí polohy. Vybavení pro metodu SKF Drive-up je uvedeno na obr. 10. Skládá se z hydraulické matice SKF (1) s číselníkovým úchylkoměrem (2) a hydraulického čerpadla (3) s tlakoměrem (4).

Metoda SKF Drive-up využívá dvoukrokový montážní postup (obr. 11):
 • Krok 1
  Přivedením stanoveného tlaku do hydraulické matice nasuňte ložisko do výchozí polohy.
 • Krok 2
  Zvýšením tlaku v hydraulické matici posuňte vnitřní kroužek ložiska na kuželové úložné ploše do konečné polohy. Stanovené posunutí se měří pomocí číselníkového úchylkoměru.
Doporučené hodnoty potřebného tlaku oleje nutného pro výchozí polohu a axiální posunutí pro dosažení konečné polohy jednotlivých ložisek jsou uvedeny v části Program metody SKF Drive-up.

Měření roztažení vnitřního kroužku

Měření roztažení vnitřního kroužku představuje jednoduchý a přesný způsob stanovení správné polohy velkorozměrových soudečkových ložisek a toroidních ložisek CARB na úložné ploše (d ≥ 340 mm v závislosti na řadě). Při použití této metody použijte běžné hydraulické montážní nářadí a nástroj SensorMount, který se skládá z ložiska se snímačem integrovaným ve vnitřním kroužku a ručního indikátoru (obr. 12). Velikost ložiska, materiál a provedení hřídele (plný nebo dutý) a kvalita povrchu nevyžadují žádnou zvláštní pozornost.

SKF logo