Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zkušební chod

Performance and operating conditionsBearing type and arrangementBearing sizeLubricationOperating temperature and speedBearing interfacesBearing executionSealing, mounting and dismounting

Po dokončení montáže je třeba aplikaci podrobit zkušebnímu chodu a zkontrolovat správnou funkci všech součástí. Zkušební chod byl měl proběhnout při částečném zatížení. V případě širokého rozsahu provozních otáček použijte nízké nebo středně vysoké otáčky.
DŮLEŽITÉ: Valivé ložisko by nikdy nemělo být uváděno do chodu v nezatíženém stavu s náhlým zrychlením do vysokých otáček, protože hrozí značné riziko prokluzování valivých těles na oběžných drahách a jejich poškození. Na ložisko musí působit minimální zatížení (viz Minimální zatížení v části týkající se příslušného výrobku).
Případný hluk či vibrace lze zkontrolovat pomocí vybavení SKF pro bezdemontážní diagnostiku. Za normálních okolností vydává ložisko rovnoměrný „bzučivý“ zvuk. Hvízdání nebo skřípání je známkou nedostatečného mazání. Nepravidelné rachocení nebo klepání je většinou způsobeno částicemi nečistot v ložisku nebo poškozením ložiska při montáži.
Zvýšení teploty ložiska bezprostředně po uvedení do chodu je normální. V případě mazání plastickým mazivem teplota neklesne, dokud plastické mazivo není rovnoměrně rozděleno v uložení ložiska. Teprve potom je dosaženo rovnovážné teploty. Neobvykle vysoké teploty nebo neustálé teplotní špičky jsou obvykle příznakem příliš vysokého předpětí, nadměrného množství maziva v uložení nebo deformace ložiska v radiálním či axiálním směru. Mohou být také způsobeny nesprávnou výrobou nebo montáží souvisejících dílů, případně tím, že těsnění vytvářejí příliš tepla.
Během zkušebního chodu nebo neprodleně po něm zkontrolujte těsnění, mazací systémy a hladiny všech kapalin. Pokud jsou hladiny hlučnosti a vibrací vysoké, doporučuje se zkontrolovat mazivo, zda nejeví známky znečištění.
SKF logo