Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tepelné zpracování a povrchová úprava

Ložiskové kroužky a valivá tělesa musí být:

 • dostatečně tvrdá, aby odolávala únavě a pružným deformacím
 • dostatečně pevná s ohledem na působící zatížení
 • dostatečně stabilní, aby vykazovala jen omezené změny rozměrů v průběhu času

Požadované vlastnosti se dosahují tepelným zpracování a povrchovou úpravou.

Kalení

Existují tři typické metody kalení, které lze použít pro díly ložiska:

 • Prokalení
  Tato metoda se standardně používá u většiny ložisek. Zajišťuje dobrou odolnost proti únavě a opotřebení, protože kalení se provádí napříč celým průřezem.

 • Indukční kalení
  Povrchové indukční kalení umožňuje selektivně kalit oběžnou dráhu a zvýšit tak její odolnost proti únavě z valivého styku. Zbytek součásti zůstává nezakalený a zachovává si svou strukturální pevnost.

 • Cementování
  Cementování zvyšuje tvrdost povrchu. Používá se například tehdy, když jsou kroužky ložiska vystaveny velkým rázovým zatížením způsobujícím strukturální deformace.
Rozměrová stabilita

Tepelné zpracování umožňuje zmenšit změny rozměrů v důsledku metalurgických jevů při extrémních teplotách. Používá se standardizovaný systém klasifikace rozměrové stability (tabulka 1). Různé typy ložisek SKF jsou standardně stabilizovány podle různých tříd.

Povrchová úprava a povlaky

Povlaky představují osvědčený způsob, jak propůjčit ložiskům další výhodné vlastnosti vhodné pro určité podmínky aplikací. Mezi široce používané povlaky patří zinkchromát a oxidační černění.

Společnost SKF vyvinula dvě další metody, které se úspěšně osvědčily v mnoha aplikacích:

 • Ložiska INSOCOAT jsou standardní ložiska, která mají vnější povrchy vnitřního nebo vnějšího kroužku potaženy vrstvou oxidu hlinitého. Tento povlak zvyšuje elektrický odpor ložiska.

 • Povlak NoWear zvyšuje odolnost povrchů oběžných drah a valivých těles proti opotřebení. Může ložiskům pomoci snášet dlouhodobý provoz s nedostatečným mazáním a snižuje riziko poškození vlivem nízkého zatížení.
SKF logo