Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Vnitřní vůle

Vnitřní vůle ložiska (obr. 1) je definována jako celková vzdálenost, o kterou lze posunout jeden kroužek ložiska vůči druhému v radiálním (radiální vůle) nebo v axiálním směru (axiální vůle).

Téměř ve všech aplikacích je počáteční vůle v ložisku větší než jeho provozní vůle. Rozdíl je způsoben zejména dvěma vlivy:

  • Při montáži ložisek na hřídel nebo do tělesa se obvykle používá uložení s přesahem. Roztažení vnitřního nebo stlačení vnějšího kroužku zmenšuje vnitřní vůli. 
  • Ložiska za provozu vytvářejí teplo. Rozdíly v tepelném rozpínání ložiska a souvisejících dílů ovlivňují vnitřní vůli.
Dostatečná vnitřní vůle v ložisku za provozu je důležitá. U některých typů ložisek se používá předpětí (záporná vůle).
Ložiska jsou k dispozici v různých třídách vůle, které umožňují volbu vhodné počáteční vnitřní vůle pro dosažení požadované provozní vnitřní vůle. Norma ISO stanoví pět tříd vůle pro řadu typů ložisek. Ložiska SKF s jinou vnitřní vůlí než Normální nesou příslušná přídavná označení.
Třída vůle
ISO
Přídavné
označení SKF
Vnitřní vůle
C1Menší než C2
Skupina 2C2
Menší než Normální
Skupina N
Normální
Skupina 3C3
Větší než Normální
Skupina 4C4
Větší než C3
Skupina 5C5
Větší než C4

SKF logo