Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Standardizované hlavní rozměry

Hlavní rozměry jsou vnější rozměry ložiska (obr. 1 a obr. 2). Zahrnují:
  • průměr díry (d)
  • vnější průměr (D)
  • šířku nebo výšku (B, C, T nebo H)
  • rozměry sražení hran (r)

Hlavní rozměry metrických ložisek jsou standardizovány, viz ISO2) rozměrové plány:

  • ISO 15 pro radiální valivá ložiska, s výjimkou vkládacích ložisek, některých typů jehlových ložisek a kuželíkových ložisek
  • ISO 104 pro axiální ložiska
  • ISO 355 pro kuželíková ložiska

Většina valivých ložisek dodržuje standardní rozměry ISO, což je předpokladem pro jejich zaměnitelnost.

Rozměrový plán ISO pro radiální ložiska obsahuje několik řad standardizovaných vnějších průměrů pro každý standardní průměr díry. Tyto průměrové řady jsou číslovány 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 a 4 (v pořadí rostoucího vnějšího průměru). V každé průměrové řadě existují různé šířkové řady (8, 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6 v pořadí rostoucí šířky). Obr. 3 ukazuje průměrové řady 0, 2 a 3 kombinované s šířkovými řadami 0, 1, 2 a 3.

U axiálních ložisek se místo šířkových řad používají výškové řady. Výškové řady jsou číslovány 7, 9, 1 a 2.

Ložiska podle rozměrových plánů ISO mají stejné hlavní rozměry, pokud se shodují jejich průměry děr a rozměrové řady (obr. 4). Pokud nikoli, jejich hlavní rozměry se liší.

Ložiska palcových rozměrů

SKF kromě ložisek s rozměry ISO nabízí rozsáhlý sortiment ložisek palcových rozměrů podle amerických a britských norem.
  1. 1)ISO používá T.
  2. 2)Podrobné informace o možnostech získání příslušné dokumentace jsou uvedeny v části ISO – International Organisation for Standardization.
SKF logo