Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hodnoty sražení hran

Minimální hodnoty sražení (obr. 1) jsou uvedeny v tabulkové části pro radiální (r1, r3) a axiální (r2, r4) směry. U metrických ložisek SKF tyto hodnoty odpovídají rozměrovým plánům uvedeným v následujících normách:

  • ISO 15, ISO 12043 a ISO 12044 pro radiální ložiska
  • ISO 355 pro radiální kuželíková ložiska
  • ISO 104 pro axiální ložiska

  Maximální hodnoty sražení hran (obr. 1) pro radiální (r1, r3) a axiální (r2, r4) směry, odpovídající příslušným minimálním hodnotám a průměru díry nebo vnějšímu průměru, jsou uvedeny v následujících tabulkách:

  • Metrická radiální a axiální ložiska, kromě kuželíkových ložisek → tabulka 1
  • Metrická radiální kuželíková ložiska → tabulka 2
  • Palcová kuželíková ložiska → tabulka 3

Maximální hodnoty sražení hran metrických ložisek SKF jsou v souladu s normou ISO 582.

Příklad

Jaká je největší radiální a axiální hodnota (r1 max a r2 max) sražení hran pro kuličkové ložisko 6211?

Z příslušné tabulkové části, r1,2 min = 1,5 mm a d = 55 mm.

Z tabulky 1, s použitím rs min = 1,5 mm a d < 120 mm, největší radiální hodnota r1 max = 2,3 mm a největší axiální hodnota r2 max = 4 mm.


SKF logo