Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zaokrouhlování hodnot

Průměry nákružků

Hodnoty průměrů nákružků radiálních ložisek se zaokrouhlují nahoru nebo dolů na hodnotu vhodnou pro obecné strojní aplikace. Hodnoty průměrů vnitřních kroužků se zaokrouhlují dolů a hodnoty průměrů vnějších kroužků se zaokrouhlují nahoru.

Přípustná zatížení a otáčky a mezní únavová zatížení

Hodnoty těchto parametrů se zaokrouhlují na hodnotu odpovídající přesnosti výpočtů, pro které jsou určeny. 

Hmotnosti

Hmotnosti se zaokrouhlují tak, aby odpovídaly skutečné hodnotě s přesností přibližně ±5 %. Nezahrnují hmotnost obalového materiálu.

Teploty

Teploty se obvykle zaokrouhlují na 5 °C a uvádějí se v obou jednotkách (°C a °F). Z důvodu zaokrouhlení se hodnoty teplot při použití převodních vzorců nemusí přesně shodovat.

SKF logo