Cookies na webu SKF

Cookies používáme ke zkvalitnění našich webových stránek a webových aplikací. Pokračováním beze změny nastavení prohlížeče vyjadřujete souhlas s příjmem cookies. Nastavení cookies ve svém prohlížeči však můžete kdykoli změnit.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jehlová ložiska / axiální válečková ložiska

SKF dodává jehlová ložiska / axiální válečková ložiska řady NKXR (obr. 1).

Tato kombinovaná ložiska:

 • jsou tvořena radiálním jehlovým ložiskem a axiálním válečkovým ložiskem
  Axiální klec s válečky je identická s řadou 811.
 • jsou dodávána bez vnitřního kroužku
 • lze kombinovat s vnitřním kroužkem (obr. 2), pokud hřídel nelze kalit a brousit (→ tabulková část, musí být objednán samostatně)
 • mohou přenášet axiální zatížení v jednom směru
 • mohou zajistit hřídel pouze v jednom směru
 • mohou být uspořádána zády k sobě (obr. 3) u krátkých hřídelů a tam, kde změny délky způsobené tepelnou roztažností jsou relativně malé
  V těchto případech SKF doporučuje zajistit předpětí axiálních kuličkových ložisek talířovými pružinami (typ Belleville). Předpětí pružinami zabrání prokluzování kuliček, pokud jedno z axiálních ložisek není zatíženo. Předpětí také zlepšuje výkonnost axiálních kuličkových ložisek a současně snižuje hladinu hluku.
Ložiska řady NKXR
 • jsou rozebíratelná (obr. 1)
 • lze montovat odděleně od axiální klece s válečky a hřídelového kroužku
 • měla by být mazána olejem, protože olej zajišťuje odpovídající přívod maziva do ložiska
 • standardně nejsou vybavena lisovaným ocelovým krytem
 • ložiska s přídavným označením Z (obr. 4) jsou vybavena lisovaným ocelovým krytem, který
  • nemá žádné mazací otvory
  • přesahuje přes hřídelový kroužek axiálního válečkového ložiska
  • je pevně připojen k tělesovému kroužku, který je nedílnou součástí vnějšího kroužku jehlového ložiska
  • činí tato ložiska nerozebíratelnými
Řešení těsnění

SKF dodává některá jehlová ložiska / axiální válečková ložiska s lisovaným ocelovým krytem přes axiální část ložiska (obr. 4, přídavné označení Z). Kryt, který nemá žádné mazací otvory, tvoří štěrbinové těsnění a zadržuje plastické mazivo v ložisku.

Jsou-li zakrytá ložiska provozována za určitých podmínek, jako jsou velmi vysoké otáčky nebo vysoké teploty, může docházet k částečnému úniku plastického maziva. V uloženích ložisek, kde je takový únik maziva nežádoucí, je nutno provést vhodná opatření.

Plastická maziva pro zakrytá ložiska

Axiální část kombinovaných jehlových ložisek s přídavným označením Z se standardně dodává namazaná. Ložiska jsou plněna vysoce kvalitním plastickým mazivem (tabulka 1) v čistých podmínkách.

Díky relativně velkému množství plastického maziva v ložiscích mohou být ložiska používána dlouhou dobu bez nutnosti domazání (→ Provedení výpočtů). Je-li požadováno domazávání, SKF doporučuje plastické mazivo SKF LGWA 2 (tabulka 1).

Domazávací prvky

Jehlové ložisko použité v kombinovaných ložiscích má obvodovou mazací drážku s jedním mazacím otvorem ve vnějším kroužku.

Klece

Jehlová ložiska / axiální válečková ložiska SKF jsou vybavena klecemi uvedenými v tabulce 2.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo