Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Rozměrové
normy
  • metrická ložiska: nestandardizováno 
  • palcová ložiska: rozměry vnitřních i vnějších kroužků většiny palcových ložisek → norma AFBMA 19 (ANSI B3.19)
    norma ANSI/ABMA 19.2 nahradila výše uvedenou normu, nezahrnuje však rozměry.
Tolerance

Další
informace
Tolerance
Vnitřní
vůle


Další
informace
Vnitřní vůle
  • ložiska jsou jednotky připravené k okamžité montáži s axiální vnitřní vůlí přizpůsobenou dané aplikaci
  • díly ložiska musí být sestaveny v předepsaném pořadí a nelze je zaměňovat s díly jiných ložisek
  • označení s přídavným označením C následovaným trojmístným nebo čtyřmístným číslem vyjadřují střední hodnotu axiální vnitřní vůle v μm (pro hodnoty vůle neuvedených v tabulkové části se obraťte na SKF)
Přípustná
nesouosost

Pokud se nelze vyhnout nesouososti, SKF doporučuje použít ložiska provedení TDI v uspořádání čely k sobě (do „X“). Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF.

Jakákoli nesouosost zvyšuje hlučnost ložiska a zkracuje jeho provozní trvanlivost.

SKF logo